Bekeken over de eerste zes maanden was het aantal schadecalculaties dit jaar tot nu toe 2,2 procent lager dan in dezelfde periode in 2012. Uitgedrukt in cijfers: 535.937 tegen 547.991. De neerwaartse trend heeft een aantal inmiddels vertrouwde oorzaken: de economische recessie (minder auto’s op de weg), betere infrastructuur (zoals rotondes in plaats van kruisingen), veiligheidsverhogende elektronica in de auto (zoals lane departure warning), meer maatschappelijke aandacht voor veiliger rijden.

De gestuurde schadestroom, op basis van AMICe-informatie, liet een grotere procentuele daling zien. In juni 2013 waren er 44.370 calculaties, 24,6 procent minder dan de 58.824 in juni 2012. In de eerste zes maanden van 2013 waren er 277.761 calculaties in de gestuurde schadestroom, in de eerste zes maanden van 2012 waren er dit nog 333.026, een daling van 16,6 procent. Bij calculaties in de gestuurde schadestroom is zowel een opdrachtgever als een reparateur bekend. De verhouding van het aantal calculaties in 2013 in de gestuurde schadestroom ten opzichte van de niet gestuurde schadestroom bedraagt tot en met juni 51,8% tegen 48,2%. In 2010 was de verhouding nog 60/40.

Audatex-standaard

De wereldwijde Audatex-standaard heeft een marktdekking van ruim 95 procent. Voor de overige vijf procent geeft ABZ  de gebruiker advies welk vergelijkbaar merk/model gebruikt kan worden bij schadevaststelling (‘Fantoom calculatie’). De informatie in de Audatex Normcalculatie is afkomstig van de voertuigfabrikant en wordt bewerkt en verrijkt met gegevens van het Data Development Centre van moederbedrijf Solera en waar nodig aangepast met  Nederlandse praktijkwaarden (PRO-model). In het proces van schadeafhandeling tussen opdrachtgevers, schadeherstelbedrijven en expertisebureaus fungeert Audatex als verbindend instrument. Gebruikers kunnen er snel, genormeerd en op gedetailleerd niveau voertuigschades mee vastleggen en calculeren. Audatex 2.0 is een bundeling van calculatieservices en fungeert als basis voor facturatie aan de opdrachtgevers. Daarnaast is het te gebruiken voor dossiervorming, bestelprocessen, managementrapportages en financiële bewijsvoering. De onderdelen AudaID, AudaPadWeb 3D en ABZ-berichtenverkeer vormen samen een voorbereiding voor de uiteindelijke Audatex-normcalculatie:

–              AudaID legt op basis van het kenteken, het juiste merk, model, type en uitvoeringspecificaties vast, nodig voor een accurate schadecalculatie. Een foutief of onvolledig geïdentificeerd voertuig heeft nadelige effecten op de schadevaststelling en op het administratieve afhandelingsproces;

–              ABZ berichtenverkeer zorgt voor de snelle en veilige routering van berichten naar partijen in de schadeketen. Het Digitaal Paspoort zorgt ervoor dat gegevens altijd veilig worden getransporteerd.

–              AudaPadWeb biedt de gebruiker ondersteuning bij het snel en vakkundig vastleggen van de schade. Dat gebeurt  via interactieve functies (3D-modellen met weergave tot op onderdeelniveau). Daarnaast zijn er verschillende functionaliteiten zoals een calculatievoorbeeld, separaat zoeken naar onderdeelnummers en -prijzen, verschillende optimalisatiefuncties (denk hierbij aan afwegingen tussen herstellen of vernieuwen van een schadedeel) en een totaalverliesindicator.  

Schadecalculaties tm juni 2013.

 

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding