Na de auto komen de inboedel- en opstalverzekering en de reisverzekering.

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit schat de schade door de fraude op negenhonderd miljoen euro per jaar. Volgens het Verbond kunnen de kosten voor alle verzekeringen met zo’n 150 euro per persoon omlaag als er niet zou worden gefraudeerd.

Het verbond schat dat tien procent van alle claims vals is. Vorig jaar ontdekte men 2.500 grote fraudegevallen.

De meest voorkomende soorten zijn: met opzet méér claimen dan aan schade geleden is (1); verdraaien van de feiten zodat schade onder de dekking valt (2); opzettelijk veroorzaken van schade voor het krijgen van uitkering (3), opzettelijk niet (volledig) doorgeven van de nodige informatie bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst (4).