Steenslagschade

Het Mysteryshopper onderzoek was uitgevoerd naar aanleiding van de audits van Glasgarant. Hieruit blijkt volgens Glasgarant dat circa 35% van de sterreparaties niet voldoet aan de Glasgarantnorm en dat een ruit te snel wordt vervangen in plaats van hersteld. Op grond hiervan werd besloten tot het Mysteryshopper-onderzoek met twee auto’s: één met een lichte steenslagschade en één met een middelzware steenslagschade.

Vervanging

Uit het Mysteryshopper-onderzoek bleek dat de bij Glasgarant aangesloten ruitschadeherstellers vrij snel overgingen tot het vervangen van de ruit op kosten van de Glasgarant verzekeraar, terwijl deze kon worden hersteld. Glasgarant heeft daarom aangekondigd door te gaan met het onderzoek.

Bron: Autoschadeportaal