In het Sectorplan stellen sociale partners maatregelen voor om structurele knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken, zo meldt OOC, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de carrosseriebranche. Het doel is de instroom van jongeren te vergroten, scholing van bestaande (oudere) werknemers te stimuleren en ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Maatregelen die in het sectorplan worden genoemd, zijn voorlichting via snuffelstages en bedrijfsbezoeken, extra leerbanen, extra begeleiding en scholing en het inrichten van een mobiliteitscentrum. Ook wordt bij veertig bedrijven per jaar een verbetercoach ingezet om de veiligheid op het werk te bevorderen.
De subsidie kan tot vijftig procent van de kosten van de maatregelen bedragen. De bedrijven en de sector als geheel nemen via OOC zelf de overige kosten van de maatregelen voor hun rekening. De komende weken zullen de maatregelen verder worden uitgewerkt en bekendgemaakt. (bron: Autoschadeportaal.nl)