Als reden voor de afname noemt het Waarborgfonds de grotere pakkans van mensen die hun voertuig niet hebben verzekerd. Het totaal aantal behandelde claims in 2013 bedroeg 47.472, wat twee procent minder was dan in 2012. Het totale bedrag aan betaalde schade bedroeg 58 miljoen euro, een daling van 1,7 procent. Verder waren 45.527 schades veroorzaakt door onbekend gebleven motorrijtuigen, een daling met 1,9 procent ten opzichte van 2012.

Voor benadeelden van ongevallen werd in 2013 de website www.schadezonderdader.nl gelanceerd. Daar kan iemand met behulp van enkele vragen nagaan of de schade in principe voor vergoeding door het fonds in aanmerking komt.