Focwa en de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) lanceren het instrument ‘Duurzaamheidsanalyse’. Het is nu mogelijk voor autoschadeherstelbedrijven om aan de hand van rekentools de duurzaamheid van autoreparatielakken uit te rekenen. Met de invoering van het instrument willen beide organisaties een duurzaam autoschade herstelproces bevorderen.

 In de duurzaamheidsanalyse wordt vastgelegd wat de mate van duurzaamheid bepaalt van een laksysteem voor autoreparatie en voor het aanbrengen van de autoreparatielak. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de LCI Database en Ecofootprint tool van CEPE (de Europese brancheorganisatie voor de verf- en drukinktindustrie), en de Focwa CO2 Footfprint calculator. Beide tools zijn hiervoor speciaal aangepast.

 De VVVF vertegenwoordigt de belangen van 83 leden uit de verf- en drukinktindustrie waar 4.600 mensen werken. De Focwa is de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf

http://www.vvvf.nl/