Melden misstanden

Uit het onderzoek bleek er bij meer dan 10% van de autoreparaties in de ongestuurde schadestroom sprake te zijn van fraude. Opstelten zegt maatregelen te ondersteunen zolang deze binnen de wettelijke kaders passen en geen aantasting van de privacy veroorzaken. Hiervoor werden in het rapport aanbevelingen gedaan, maar daarnaast kan er volgens Opstelten bijvoorbeeld ook worden gedacht dat bedrijven misstanden in hun omgeving signaleren en melden bij de eigen brancheorganisatie of bij verzekeraars. "Daarnaast kan het helpen als de branche consumenten voorlichting geeft over de aspecten waar ze op moeten letten bij autoschadeherstelbedrijven."

Convenant Schadevoertuigen

Volgens Opstelten kunnen de RDW en de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) tenslotte een rol spelen bij de signalering van mogelijke fraude bij schadeherstel. Beide partijen werken samen in het Convenant Schadevoertuigen. Verder hebben politie en OM voor het doen van aangifte vaste contactpersonen voor verzekeringsfraude aangewezen. Indien aangifte wordt gedaan, zal het OM bepalen of er in dat specifieke geval voldoende aanknopingspunten zijn om een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Bron: Autoschadeportaal

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding