Deze moet leiden tot een betere profilering naar leden en stakeholders. De komende maanden worden de contouren van de nieuwe koers onderzocht, bleek woensdag op het congres van de vereniging in Nieuwegein.

Tijdens het congres heeft Denis Maessen ad interim de voorzittershamer overgenomen van Frits Huffnagel. In zijn nieuwe rol deelde Maessen mee dat het algemeen bestuur meer actieve betrokkenheid wil van de achterban en belanghebbenden. Doel is een modus te creëren waarin professionaliteit, ondernemerschap en merkbeleving met elkaar in balans zijn. "De eerste gesprekken over de heroriëntatie zijn opgestart. Er is de afgelopen periode heel veel goeds gebeurd, maar de huidige dynamiek in de markt en bij leden legitimeert een versterking van de rol van de brancheorganisatie met een daarop toegespitste verandering." 

Tijdens het congres zijn ook de leden van het nieuwe Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenraad benoemd. Voorzitter a.i. Denis Maessen krijgt assistentie van P. Elzinga , T. Wouters, M. van Leeuwen, G. van Dreven, J. Eekhout  en J. de Waerdt. De nieuwe Algemene Ledenraad, met voorzitter W. Zipp, bestaat verder uit M. Sol, R. van Markus, N. Rothuijsen, M. Kooij, J. van Dijk, R. Bronneberg, M. van den Berg,  A. Beukers en H. Oortwijn.