De officiële uitreiking van de certificaten door het onafhankelijke instituut Kiwa (die in 2014 steekproefsgewijs audits uitvoerde) vond vandaag plaats.

ABS Autoherstel is nu naar eigen zeggen "de eerste schadeherstelketen in Nederland die op deze uitgebreide wijze haar kwaliteit borgt." Via een centraal registratiesysteem worden alle toekomstige acties voor de individuele vestigingen en het Service Center gestuurd en gemonitord. ABS Autoherstel zegt met het initiatief zijn verantwoordelijkheid te willen nemen in het borgen van kwaliteit. Ook moet de brede certificering de aangesloten ondernemers duidelijkheid verschaffen "in het woud van keurmerken en normeringen." Bijkomend voordeel is dat kosten worden bespaard, zegt algemeen directeur Wijnand Mebius.

Overigens voldoen ABS Autoherstel en zijn 89 vestigingen met deze certificering minimaal aan de normen van bijvoorbeeld Hiqure, Focwa Glasherstel, VACO, Duurzaam Repareren en NEN 9140 (elektrische voertuigen).