Wat hen betreft moet de voor maart en april geagendeerde regiobijeenkomsten geen "voorgebakken friet" oftewel panklare concepten van het Algemeen Bestuur bevatten. In zijn bijdrage stelde ad interim voorzitter Denis Maessen ruim baan te geven aan de leden om bij te dragen aan een Focwa Nieuwe Stijl. Maessen schetste hoe hij de brancheorganisatie wil herpositioneren en de achterban toegevoegde waarde wil blijven bieden. Actieve participatie is volgens hem een van de middelen om te bereiken dat einde dit jaar de dienstverlening van het secretariaat opnieuw is ingericht.

Op de bijeenkomst in Nieuwegein kwamen bijna honderd Focwa-leden af, die in kleine groepen en vervolgens centraal de strategie bespraken. Veel nadruk werd gelegd op het belang van samenwerking en over eigen grenzen heen kijken. Behalve over de langetermijnvisie ging het ook over de recente onenigheid binnen het bestuur. Jeroen Eekhout en Johan van de Waerdt legden eerder deze maand hun functie neer; Focwa Schadeherstel sommeerde Eekhout schriftelijk om diens publieke uitlatingen over voortrekken van de grote ketens en het declaratiegedrag van ad interim voorzitter Denis Maessen in te trekken. Carli Pellegrom, voorzitter van het Sectiebestuur IOS en tevens inkomend lid van het Algemeen Bestuur, ging gisteravond nader in op het belang van eenheid. Aan het slot van het overleg oogstte Focwa-lid Jaap Alderliesten applaus toen hij opriep geen geld van de leden te gebruiken om een van hen – Eekhout – juridisch aan te pakken. Zelf hield de in Nieuwegein aanwezige Eekhout de lippen op elkaar. Hij overlegt woensdag met zijn advocaat over de schriftelijke eis tot rectificatie die Focwa hem afgelopen vrijdag stuurde.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding