In de beschikking van 8 september noemt de rechter het gedrag van Bukholczer op delen ontluisterend en kwam tot het oordeel dat een vergoeding van nul euro passend is. Zelf had de gewezen secretaris een vergoeding van 4,5 ton geëist. De uitspraak betekent dat hij op geen enkel punt gelijk heeft gekregen en zelf de proceskosten moet betalen. 

Bukholczer trad in januari 1999 als adjunct-secretaris in dienst van Focwa Schadeherstel, werd later secretaris en gaf er tot voor kort leiding aan zeventien personen. Op 22 december 2014 kreeg hij mondeling te horen dat per direct zijn volmacht voor zijn functioneren werd ingetrokken. Ook zette zijn werkgever hem tot en met 15 februari op non-actief en mocht hij per direct geen contact meer opnemen met de medewerkers in Sassenheim en met externe relaties. Verder werd Bukholczer de toegang tot het gebouw ontzegd en moest hij zijn laptop, telefoon en sleutels van het pand inleveren. Dat laatste weigerde hij tot tweemaal toe.

Op zijn huisadres ontving Bukholczer op 24 december 2014 via een deurwaarder nadere tekst en uitleg over de maatregel. Zowel binnen als buiten de Focwa-organisatie zou volgens het bestuur het  draagvlak voor hem afkalven. Daarnaast zou in 2014 onder verantwoordelijkheid van de secretaris een aanzienlijk bedrag zijn gebruikt voor juridische bijstand door derden. Het zou gaan om enkele tonnen. De omvang van de kosten deed vragen rijzen over de recht- en doelmatigheid ervan. Tot slot voerde Focwa aan de indruk te hebben dat Bukholczer de herpositionering van de organisatie leek te belemmeren dan wel te vertragen.

Op zijn website zegt Focwa dat "de ernst van de situatie tot uiting is gekomen in het vonnis." Verder "betreurt het Algemeen bestuur dat in een ledenorganisatie de situatie heeft kunnen ontstaan dat het vertrouwen van leden zo ernstig door individuen met voeten getreden kan worden." Er worden maatregelen aangekondigd om herhaling te voorkomen en het bestuur bezint zich op een schadevergoeding.

In ditzelfde vonnis is overigens nog niet gewogen dat het huidige Garantiefonds – waarvan Buckholczer met enkele anderen het bestuur vorm(d)en "een aantal ‘bestuurders’ kent die deze rol niet met vertrouwen van de vereniging kunnen vervullen. Daar wordt ook spoedig een gerechtelijke uitspraak verwacht", aldus Focwa.