Samen met branchemanager Frans Kragten én diverse Bovag-leden met een schadeactiviteit zal hij de nieuwe afdeling verder vormgeven. Beljaars (55) was van medio jaren tachtig tot medio jaren negentig directeur van Focwa en daarna onder meer interim-directeur bij Achmea Schadeservice. Vervolgens heeft hij diverse directiefuncties gehad in de verzekeringsbranche, waaronder tot medio 2013 algemeen directeur bij het verzekeringsbedrijf van Van Lanschot. Beljaars heeft verder ervaring in brancheorganisaties. Zo was hij voorzitter van de NVGA (gevolmachtigd assurantiebedrijven). Hij combineert het voorzitterschap van Bovag Schadeherstelbedrijven met zijn ondernemerschap.
Frans Kragten werkt sinds achttien jaar bij Bovag, onder meer voor de afdeling Autodealers en als projectmanager. Hij stond aan de wieg van het programma Erkend Duurzaam.
Het aantreden van Beljaars en Kragten betekent ook het afscheid van Jan-Willem Hoogeweegen. Als verkenner heeft hij voor Bovag de schadebranche in kaart gebracht, de wensen van Bovag-leden geïnventariseerd en de eerste gesprekken gevoerd met verzekeraars en andere opdrachtgevers. Mede op basis van zijn onderzoek heeft het verenigingsbestuur van Bovag de beslissing genomen om een schadeafdeling op te richten.

Algemeen directeur Peter Niesink van Bovag: "In de gesprekken tot nu toe tonen de grote opdrachtgevers en verzekeraars zich constructief inzake het Bovag-initiatief. Voorts overleggen we de komende weken met Focwa over samenwerking of samengaan, met de bedoeling de Bovag-leden van de nieuwe afdeling Schadeherstelbedrijven daar voor het eind van het jaar duidelijkheid over te kunnen verschaffen."