Dit gebeurde op basis van dezelfde gronden die de kantonrechter in Rotterdam in september 2015 deed besluiten om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Focwa heeft met instemming kennisgenomen van dit arrest.

Deze uitspraak in hoger beroep bevestigt dat Focwa destijds deze onvermijdelijke maatregel in het belang van haar leden en organisatie op juiste gronden heeft genomen. Focwa zegt een eventueel beroep in cassatie door de tegenpartij met veel vertrouwen tegemoet te zien: "Dat geldt eveneens voor de bodemprocedure die Bukholczer hierover heeft aangespannen."

Focwa spreekt de hoop uit dat deze ‘onverkwikkelijke zaak’ snel tot het verleden behoort.