Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking in de toekomst uit te breiden naar meer labels van Risk. Gezamenlijk willen partijen het intermediair optimaal ondersteunen bij een klantgerichte en efficiënte afwikkeling van schades.
Het platform van Openclaims is afgestemd op gemak voor de consument. Klanten worden via een ‘track-en-trace’ methode aan de hand genomen bij de afwikkeling van schades.

Schades aanbesteed 
Via het platform worden schades aanbesteedt onder gerenommeerde autoschadeherstelbedrijven waarbij klantbeoordeling, doorlooptijd en prijs de belangrijkste factoren zijn. In de aanloopfase is reeds gebleken dat deze manier van werken zorgt voor een forse schadelast reductie, een significant hogere klanttevredenheid en een kortere doorlooptijd per schade.


Harm Vollmuller, eigenaar en directeur van Risk.nl: "De eerste schades zijn inmiddels met succes via Openclaims afgehandeld. Deze samenwerking past bij uitstek bij de innovatieve manier van werken waarbij wij de klanttevredenheid willen verhogen."