De informatiebijeenkomst is enerzijds bedoeld om potentiele leden bij te praten over de plannen en ideeën van de belangenbehartiger. Anderzijds is de bijeenkomst bedoeld om ondernemers mee te laten praten over hoe de belangenbehartiging voor ruitschadeherstellers er uit moet zien. Zij zijn immers de specialist.

Wensen 

Bovag is benieuwd wat hun wensen zijn, wat er verwacht wordt van een brancheorganisatie, waar voor hen de knelpunten zitten, waar ze hulp bij nodig hebben en hoe er aangekeken wordt tegen voortschrijdende techniek. Een belangrijk gespreksonderwerp is ook de kwaliteitsnorm voor ruitschadeherstel, waar Bovag momenteel hard aan werkt.