Dit blijkt uit een brief die de verzekeraar op 29 september aan de contractanten heeft verstuurd, aldus website Autoschadeportaal. Als reden noemt Aegon de toenemende complexiteit van de schades en het dalende schade-aanbod. Hierdoor zegt men tot herinrichting en herijking van het Aegon Schade Service netwerk te moeten overgegaan. In januari 2018 moet dan een nieuw netwerk van start gaan. Al eerder liet de verzekeraar weten haar schadenetwerk terug te willen brengen tot 300 schadebedrijven.

Nieuwe netwerk

In het nieuwe netwerk dat in 2018 van start moet gaan zal de sturing naar haar contractschadeherstellers gebeuren op basis van cosmetisch, complex en merk-erkend schadeherstel. Tot eind van 2017 wil Aegon de herstellers waarmee men een nieuw contract wil aangegaan, bezoeken.

Tegelijkertijd heeft Aegon bekend gemaakt de bezem te halen door de managementlagen. Doel is om de organisatie eenvoudiger te maken en te gaan werken met minder managementlagen en managementfuncties.