Beide verengingen hebben in de afgelopen periode los van elkaar gewerkt, maar een samenwerkingsverband is volgens Focwa een succesfactor voor de toekomst van het vak als specialisme. De afgelopen maanden hebben de besturen van Focwa Schadeherstel en Focwa Specialisten al gesproken over hoe ze elkaar als vereniging kunnen versterken en welke voordelen dit voor hun leden oplevert.

Specialisme

Met de samenwerking willen beide verenigingen ‘de kwaliteit van de sector ook in de toekomst borgen en het vak als specialisme verder uitdiepen.’ Door samen hiervoor te kiezen, geloven beide organisaties dat ze de belangen van hun leden nog beter kunnen behartigen en dat de leden kunnen genieten van een bredere dienstverlening.

Voor de samenwerking zal worden ingezet op vier kwaliteitsthema’s: certificering, belangenbehartiging, data en een effectieve en efficiënte ledenorganisatie.