Bij dealer-gelieerde bedrijven is dat 36 procent en bij onafhankelijke schadeherstellers is dat 85 procent. Slechts 5 procent van de schadeherstellers denk dat merkerkenning in de toekomst niet van belang is.

De overige uitkomsten van dit verkennende onderzoek worden gepresenteerd op het Bovag Schadeseminar op 26 april aanstaande. Daar zal ook in gegaan worden op de vraag hoe deze percentages zich de komende tijd ontwikkelen. Wordt merk-erkend herstel dominant? En zo ja, hoe snel gaat dat dan? En wat betekent dat voor de keuzes waar de schadehersteller de komende tijd voor staat?