Auto’s, campers en motorfietsen worden met steeds meer technologie, nieuwe materialen en combinaties daarvan ontwikkeld en geproduceerd. Voertuigen bezitten een veelvoud aan sensoren die goed moeten functioneren ten behoeve van de aanwezige rijhulpsystemen (ADAS). Mochten deze systemen niet, of niet goed meer werken kan dit immers leiden tot ongelukken.

Als gevolg van die toenemende complexiteit van voertuigen, moeten schadeherstelbedrijven steeds meer investeren in de uitrusting van hun werkplaats, equipment, kennis en opleidingen. Want enkel zo kan de noodzakelijke kwaliteit en veiligheid geborgd blijven. De brancheorganisatie hanteert daarom ook strenge lidmaatschaps- en kwaliteitseisen, wat een belangrijk breekpunt is voor 83 procent van de ondervraagde consumenten.

Naast de technologische ontwikkelingen stelt het tekort aan kwalitatief technisch geschoold personeel schadeherstelbedrijven ook voor een andere uitdaging. De exploderende personeelskosten, in combinatie met de essentiële investeringen, leiden ertoe dat de marges in deze sector onder druk staan.

Focwa is dan ook verheugd met de resultaten van een uitgebreid onderzoek onder Nederlandse autobezitters waaruit blijkt dat 51 procent van de respondenten graag meer premie wil betalen zodat de kwaliteit van het herstel geborgd blijft. Uit het onderzoek blijkt ook dat vooral de groep jongeren (18 – 30 jaar) meer premie wil betalen zodat herstelbedrijven de noodzakelijke investeringen in opleidingen en gereedschappen kunnen doen.