Schadeherstelsector: de bodem is bereikt

interview

Dat de schadebranche veel last heeft van de coronacrisis is een understatement. Uit de meest recente coronamonitor van brancheorganisatie Focwa in februari blijkt weliswaar dat 78 procent van de aangesloten leden vertrouwt op een goede afloop van de crisis, toch lijdt 40 procent van de schadebedrijven momenteel verlies. Daarnaast zijn er post-corona nog allerlei andere uitdagingen waar de schadeherstelsector voor staat. Hoe kijkt Focwa-directeur Femke Teeling hier tegenaan?

Inmiddels zijn de energieprijzen in de afgelopen twee maanden wederom sterk gestegen, met nog eens zo'n 70 procentfocwa (2021)

“Het lijkt nu iets beter te gaan dan in januari en februari, dat waren de slechtste maanden, maar we zijn nog lang niet op het oude niveau,” constateert Femke Teeling. “De realiteit is nog altijd dat we minder kilometers rijden en dat er dus ook minder schades zijn.” Zeker voor wat betreft ruitschades is de sector sinds vorig jaar extra hard getroffen: minder kilometers en daarbij ook nog eens een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/h op onze snelwegen. De tweede helft van 2020 krabbelde de sector weer wat op, maar sinds begin dit jaar met de maandenlange lockdown en de avondklok volgde weer een dip. “We zijn nu eenmaal afhankelijk van drukte op de wegen.” Veel meer doen dan doorbijten is er ook niet bij, schadebedrijven zijn nooit gedwongen gesloten geweest vanwege corona. “In Den Haag zetten we daarom nu vooral in op een verlenging van de bestaande steunmaatregelen zodat onze leden zoveel mogelijk tijd hebben om zich aan te passen aan een nieuwe realiteit,” aldus Teeling.

Minder faillissementen

Opvallend genoeg heeft de teruggang van werkaanbod in de werkplaats nog niet geleid tot een hausse aan faillissementen. Er waren in 2020 zelfs minder faillissementen dan in 2019. De steunmaatregelen van de overheid hebben dan ook zeker effect. Zo gaf in februari 80 procent van de Focwa-achterban aan gebruik te maken van de NOW-regeling en 64 procent van de TVL-regeling (tegenover 59 procent en 41 procent in 2020). Daarnaast zijn er volgens Teeling schadebedrijven die hun werkzaamheden kunnen concentreren in een aantal van hun vestigingen. “Dat scheelt enorm in de kosten en kan een faillissement voorkomen.” Tegelijkertijd ziet een aantal schadebedrijven deze crisis ook als een kans om de horizon te verbreden en nieuwe diensten aan te bieden. Wel is het zo dat de investeringbereidheid onder druk staat constateert de Focwa-directeur, terwijl investeringen juist zo belangrijk zijn voor de toekomst. “Bedrijven vragen zich af of ze een investering nu gaan doen of moeten uitstellen, terwijl ik denk dat deze sector juist nu investeringen nodig heeft. Denk aan opleidingen en equipment. Je hoort terecht dat auto’s steeds complexer worden en dat houdt niet op met de coronacrisis. Sterker nog, het wordt elk jaar belangrijker.”

Bodem

Is de bodem bereikt? “Ik denk het wel. Ik denk dat de avondklok de bodem was en dat we nu echt weer vooruit kunnen kijken. Ik verwacht ook niet dat we nu weer een lockdown gaan krijgen.” Want dat is het waar de schadesector van leeft: autobewegingen. Tripjes naar onbekende bestemmingen, krappe parkeerplekken en drukte op de weg staan garant voor schadereparaties in de werkplaats. De verwachting is dat er vanaf nu richting de zomer meer open gaat en dat dat zo blijft. En hoe ziet het land er dan uit? Blijven we inderdaad massaal thuiswerken of gaan we toch weer allemaal naar kantoor? “Thuiswerken zal blijven, maar uit onderzoek blijkt ook dat 70 procent van de beroepsbevolking niet eens thuis kán werken. Dat gedeelte stapt straks weer in de auto. Het gedeelte van Nederland dat nu extreem veel thuis werkt zal dit in mindere mate inderdaad blijven doen. Cijfers van de VNA wijzen het ook uit, de leasemarkt ontwikkelt zich positief.”

Plusnormering

In het post-coronatijdperk staan de ‘normale’ uitdagingen voor de schadebranche weer prominent op de agenda, met bovenaan scholing van personeel en investeren in het juiste equipment.  Focwa constateerde deze maand echter dat het aantal leerwerkplekken in de schadeherstelsector onder druk staat door de coronacrisis, en dat bedrijven het aantal BBL-plekken voor het komende schooljaar afhankelijk maken van de marktomstandigheden. Toch roept de brancheorganisatie haar leden op om juist nu te blijven investeren in het opleiden van de vakmensen van de toekomst. Want tegelijkertijd is er een behoefte aan een instroom van gekwalificeerde vakmensen. “We hebben nu samen met de Bovag een Plusnormering ontwikkeld, als aanvulling op de bestaande certificeringsregeling.” De Plusnormering is voor schadeherstelbedrijven die willen uitblinken in de complexere schades aan jongere voertuigen. Een basisopleiding maar ook permanente educatie spelen daar een cruciale rol. Een Plusnormering waarborgt taakbevoegdheid en continue bijscholing. Ook zorgt het ervoor dat degene die een opleiding heeft gevolgd ook echt de juiste handelingen verricht volgens de juiste protocollen met de juiste tools, legt Teeling uit.

Equipment

Dat brengt ons bij een ander aspect van het certificeren: de aanwezigheid van het juiste werkplaatsequipment. “Zorg dat je het equipment hebt met de specificaties die de fabrikant voorschrijft zodat je conform de fabrieksvoorschriften kan herstellen. Kortom, zorg ervoor dat je er nu al op bent ingericht om de meest moderne auto’s met hun complexe rijhulpsystemen te kunnen repareren. Vanaf volgend jaar zijn alle nieuwe auto’s namelijk verplicht uitgerust met deze systemen.” De Focwa-directeur voegt daar wel aan toe dat elk schadebedrijf zelf de afweging moet maken om ook echt die stap te zetten naar een Plusnormering. “Doe het alleen als je de investering terugverdient. Dus maak de afweging of het voor jouw bedrijf die keuze rechtvaardigt. Iedereen bepaalt zijn eigen toekomst.”

3 vragen aan Autoschade Herstel Groep Schadeketen

AHG bevindt zich in het oog van de coronastorm. Directeur Guus van Dreven reageert op een aantal vragen van AM.

Het dieptepunt van de coronacrisis lijkt bereikt. Hoe is AHG de crisis doorgekomen?

“Ook de AHG-ondernemers hebben flink last gehad van de maatregelen. De impact van de avondklok was ook duidelijk waarneembaar. Minder wegverkeer is minder schade. We gaan natuurlijk niet echt een inhaalslag maken. De centrale organisatie heeft de ondernemers op allerlei gebieden bijgestaan met hulp. Ook hebben wij gezocht naar alternatieven voor schadeherstel en een voorbeeld van een interventie is de extra investering in onze online strategie. Dit zie je vooral terug in de uitingen op social media. Daarnaast hebben wij zoals altijd veel aandacht voor klantentevredenheid met focus op de klant die aan de balie komt.  Dit zie je terug in de hoogste klantentevredenheid die wij scoren. Ook zijn er natuurlijk groeimarkten zoals bezorgdiensten, die door de winkelsluitingen, booming business zijn. Dankzij een goede samenwerking met een landelijke opdrachtgever hebben wij een mooie omzetcompensatie kunnen maken. Daar zijn wij erg content mee. Ook de wijze waarop deze opdrachtgever hiermee omgegaan is verdient een grote pluim.”

Hoe kijk je als schadeherstelketen momenteel aan tegen de schadebranche in z’n geheel, wat gaat er goed en wat kan er beter?”

“Als ik kijk naar de grote lijnen staan we aan de vooravond van veranderingen in de automarkt. De spelregels gaan anders worden als je alleen al kijkt naar het groeiend aantal elektrisch aangedreven auto’s in combinatie softwaretoepassingen en nieuwe spelers. Ook het aantal (nieuwe) automerken met elektrische auto’s groeit hard. Dat de zelfrijdende auto er ooit gaat komen staat vast. Uiteraard niet als een ‘big bang’ maar de ontwikkelingen zetten wel door. Kijk maar naar een aantal grote merken, bijvoorbeeld Volkswagen. Gelukkig speelt de schadebranche daar op in met de Plusnormering. Onze keten zag die ontwikkeling al jaren geleden aankomen en zijn daarom het initiatief Schadeherstelmeester gestart. Wat beter kan is meer lijn en duidelijkheid in opleidingen. Ook voor klanten en zakelijke opdrachtgevers is een goede kwalificatie belangrijk. Dit moet onafhankelijk en zonder belang. Nu lijkt het erop dat opleidingen vercommercialiseerd worden. Er wordt van alles geroepen. Dit vraagt initiatief van de branche en geen dure oplossingen. Ik heb goede hoop dat VOC dit samen met brancheorganisaties gaat oppakken.”

Welke uitdagingen staan de branche te wachten na corona en hoe spring je daar op in?

“Weer even terug naar de kortere termijn dan. De impact van het thuiswerken is nog onduidelijk. De voorspellingen lopen uiteen. De verwachting is wel dan het aantal woon-werk kilometers zal dalen. Of dat gecompenseerd gaat worden met het extra ritje tussen naar de bouwmarkt is niet te zeggen. De stap die AHG afgelopen maanden heeft gemaakt is een upgrade van onze ketenapplicatie. Onlangs hebben wij een compleet vernieuwd schademanagementsysteem Apollo 3.0 live gezet. Het doel hiervan is borging van kwaliteit en transparantie voor verzekeringsmaatschappijen, leasebedrijven, volmachten en tussenpersonen en uiteraard alle fleetowners. Wij kunnen de Plusnorm dus nu al integreren. Een paar voorbeelden van verbeteringen die op maat zijn gesneden: managementinformatie, filteroptimalisatie en de contractgestuurde SLA’s. Apollo 3.0 is compleet geïntegreerd met de backoffice-systemen van onze vestigingen. Ook onze ondernemers gaan hier echt grote voordelen van krijgen op het gebied van efficiency. Verder hopen wij rond de zomer nog een compleet nieuwe software tool te introduceren waar we afgelopen tijd keihard aan hebben gewerkt. Dus wij zijn er zoals altijd helemaal klaar voor.”

Lees ook:
Focwa: situatie schadeherstelsector verslechterd

Schadeherstelsector: de bodem is bereikt - Automobielmanagement.nl

Schadeherstelsector: de bodem is bereikt

interview

Dat de schadebranche veel last heeft van de coronacrisis is een understatement. Uit de meest recente coronamonitor van brancheorganisatie Focwa in februari blijkt weliswaar dat 78 procent van de aangesloten leden vertrouwt op een goede afloop van de crisis, toch lijdt 40 procent van de schadebedrijven momenteel verlies. Daarnaast zijn er post-corona nog allerlei andere uitdagingen waar de schadeherstelsector voor staat. Hoe kijkt Focwa-directeur Femke Teeling hier tegenaan?

Inmiddels zijn de energieprijzen in de afgelopen twee maanden wederom sterk gestegen, met nog eens zo'n 70 procentfocwa (2021)

“Het lijkt nu iets beter te gaan dan in januari en februari, dat waren de slechtste maanden, maar we zijn nog lang niet op het oude niveau,” constateert Femke Teeling. “De realiteit is nog altijd dat we minder kilometers rijden en dat er dus ook minder schades zijn.” Zeker voor wat betreft ruitschades is de sector sinds vorig jaar extra hard getroffen: minder kilometers en daarbij ook nog eens een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/h op onze snelwegen. De tweede helft van 2020 krabbelde de sector weer wat op, maar sinds begin dit jaar met de maandenlange lockdown en de avondklok volgde weer een dip. “We zijn nu eenmaal afhankelijk van drukte op de wegen.” Veel meer doen dan doorbijten is er ook niet bij, schadebedrijven zijn nooit gedwongen gesloten geweest vanwege corona. “In Den Haag zetten we daarom nu vooral in op een verlenging van de bestaande steunmaatregelen zodat onze leden zoveel mogelijk tijd hebben om zich aan te passen aan een nieuwe realiteit,” aldus Teeling.

Minder faillissementen

Opvallend genoeg heeft de teruggang van werkaanbod in de werkplaats nog niet geleid tot een hausse aan faillissementen. Er waren in 2020 zelfs minder faillissementen dan in 2019. De steunmaatregelen van de overheid hebben dan ook zeker effect. Zo gaf in februari 80 procent van de Focwa-achterban aan gebruik te maken van de NOW-regeling en 64 procent van de TVL-regeling (tegenover 59 procent en 41 procent in 2020). Daarnaast zijn er volgens Teeling schadebedrijven die hun werkzaamheden kunnen concentreren in een aantal van hun vestigingen. “Dat scheelt enorm in de kosten en kan een faillissement voorkomen.” Tegelijkertijd ziet een aantal schadebedrijven deze crisis ook als een kans om de horizon te verbreden en nieuwe diensten aan te bieden. Wel is het zo dat de investeringbereidheid onder druk staat constateert de Focwa-directeur, terwijl investeringen juist zo belangrijk zijn voor de toekomst. “Bedrijven vragen zich af of ze een investering nu gaan doen of moeten uitstellen, terwijl ik denk dat deze sector juist nu investeringen nodig heeft. Denk aan opleidingen en equipment. Je hoort terecht dat auto’s steeds complexer worden en dat houdt niet op met de coronacrisis. Sterker nog, het wordt elk jaar belangrijker.”

Bodem

Is de bodem bereikt? “Ik denk het wel. Ik denk dat de avondklok de bodem was en dat we nu echt weer vooruit kunnen kijken. Ik verwacht ook niet dat we nu weer een lockdown gaan krijgen.” Want dat is het waar de schadesector van leeft: autobewegingen. Tripjes naar onbekende bestemmingen, krappe parkeerplekken en drukte op de weg staan garant voor schadereparaties in de werkplaats. De verwachting is dat er vanaf nu richting de zomer meer open gaat en dat dat zo blijft. En hoe ziet het land er dan uit? Blijven we inderdaad massaal thuiswerken of gaan we toch weer allemaal naar kantoor? “Thuiswerken zal blijven, maar uit onderzoek blijkt ook dat 70 procent van de beroepsbevolking niet eens thuis kán werken. Dat gedeelte stapt straks weer in de auto. Het gedeelte van Nederland dat nu extreem veel thuis werkt zal dit in mindere mate inderdaad blijven doen. Cijfers van de VNA wijzen het ook uit, de leasemarkt ontwikkelt zich positief.”

Plusnormering

In het post-coronatijdperk staan de ‘normale’ uitdagingen voor de schadebranche weer prominent op de agenda, met bovenaan scholing van personeel en investeren in het juiste equipment.  Focwa constateerde deze maand echter dat het aantal leerwerkplekken in de schadeherstelsector onder druk staat door de coronacrisis, en dat bedrijven het aantal BBL-plekken voor het komende schooljaar afhankelijk maken van de marktomstandigheden. Toch roept de brancheorganisatie haar leden op om juist nu te blijven investeren in het opleiden van de vakmensen van de toekomst. Want tegelijkertijd is er een behoefte aan een instroom van gekwalificeerde vakmensen. “We hebben nu samen met de Bovag een Plusnormering ontwikkeld, als aanvulling op de bestaande certificeringsregeling.” De Plusnormering is voor schadeherstelbedrijven die willen uitblinken in de complexere schades aan jongere voertuigen. Een basisopleiding maar ook permanente educatie spelen daar een cruciale rol. Een Plusnormering waarborgt taakbevoegdheid en continue bijscholing. Ook zorgt het ervoor dat degene die een opleiding heeft gevolgd ook echt de juiste handelingen verricht volgens de juiste protocollen met de juiste tools, legt Teeling uit.

Equipment

Dat brengt ons bij een ander aspect van het certificeren: de aanwezigheid van het juiste werkplaatsequipment. “Zorg dat je het equipment hebt met de specificaties die de fabrikant voorschrijft zodat je conform de fabrieksvoorschriften kan herstellen. Kortom, zorg ervoor dat je er nu al op bent ingericht om de meest moderne auto’s met hun complexe rijhulpsystemen te kunnen repareren. Vanaf volgend jaar zijn alle nieuwe auto’s namelijk verplicht uitgerust met deze systemen.” De Focwa-directeur voegt daar wel aan toe dat elk schadebedrijf zelf de afweging moet maken om ook echt die stap te zetten naar een Plusnormering. “Doe het alleen als je de investering terugverdient. Dus maak de afweging of het voor jouw bedrijf die keuze rechtvaardigt. Iedereen bepaalt zijn eigen toekomst.”

3 vragen aan Autoschade Herstel Groep Schadeketen

AHG bevindt zich in het oog van de coronastorm. Directeur Guus van Dreven reageert op een aantal vragen van AM.

Het dieptepunt van de coronacrisis lijkt bereikt. Hoe is AHG de crisis doorgekomen?

“Ook de AHG-ondernemers hebben flink last gehad van de maatregelen. De impact van de avondklok was ook duidelijk waarneembaar. Minder wegverkeer is minder schade. We gaan natuurlijk niet echt een inhaalslag maken. De centrale organisatie heeft de ondernemers op allerlei gebieden bijgestaan met hulp. Ook hebben wij gezocht naar alternatieven voor schadeherstel en een voorbeeld van een interventie is de extra investering in onze online strategie. Dit zie je vooral terug in de uitingen op social media. Daarnaast hebben wij zoals altijd veel aandacht voor klantentevredenheid met focus op de klant die aan de balie komt.  Dit zie je terug in de hoogste klantentevredenheid die wij scoren. Ook zijn er natuurlijk groeimarkten zoals bezorgdiensten, die door de winkelsluitingen, booming business zijn. Dankzij een goede samenwerking met een landelijke opdrachtgever hebben wij een mooie omzetcompensatie kunnen maken. Daar zijn wij erg content mee. Ook de wijze waarop deze opdrachtgever hiermee omgegaan is verdient een grote pluim.”

Hoe kijk je als schadeherstelketen momenteel aan tegen de schadebranche in z’n geheel, wat gaat er goed en wat kan er beter?”

“Als ik kijk naar de grote lijnen staan we aan de vooravond van veranderingen in de automarkt. De spelregels gaan anders worden als je alleen al kijkt naar het groeiend aantal elektrisch aangedreven auto’s in combinatie softwaretoepassingen en nieuwe spelers. Ook het aantal (nieuwe) automerken met elektrische auto’s groeit hard. Dat de zelfrijdende auto er ooit gaat komen staat vast. Uiteraard niet als een ‘big bang’ maar de ontwikkelingen zetten wel door. Kijk maar naar een aantal grote merken, bijvoorbeeld Volkswagen. Gelukkig speelt de schadebranche daar op in met de Plusnormering. Onze keten zag die ontwikkeling al jaren geleden aankomen en zijn daarom het initiatief Schadeherstelmeester gestart. Wat beter kan is meer lijn en duidelijkheid in opleidingen. Ook voor klanten en zakelijke opdrachtgevers is een goede kwalificatie belangrijk. Dit moet onafhankelijk en zonder belang. Nu lijkt het erop dat opleidingen vercommercialiseerd worden. Er wordt van alles geroepen. Dit vraagt initiatief van de branche en geen dure oplossingen. Ik heb goede hoop dat VOC dit samen met brancheorganisaties gaat oppakken.”

Welke uitdagingen staan de branche te wachten na corona en hoe spring je daar op in?

“Weer even terug naar de kortere termijn dan. De impact van het thuiswerken is nog onduidelijk. De voorspellingen lopen uiteen. De verwachting is wel dan het aantal woon-werk kilometers zal dalen. Of dat gecompenseerd gaat worden met het extra ritje tussen naar de bouwmarkt is niet te zeggen. De stap die AHG afgelopen maanden heeft gemaakt is een upgrade van onze ketenapplicatie. Onlangs hebben wij een compleet vernieuwd schademanagementsysteem Apollo 3.0 live gezet. Het doel hiervan is borging van kwaliteit en transparantie voor verzekeringsmaatschappijen, leasebedrijven, volmachten en tussenpersonen en uiteraard alle fleetowners. Wij kunnen de Plusnorm dus nu al integreren. Een paar voorbeelden van verbeteringen die op maat zijn gesneden: managementinformatie, filteroptimalisatie en de contractgestuurde SLA’s. Apollo 3.0 is compleet geïntegreerd met de backoffice-systemen van onze vestigingen. Ook onze ondernemers gaan hier echt grote voordelen van krijgen op het gebied van efficiency. Verder hopen wij rond de zomer nog een compleet nieuwe software tool te introduceren waar we afgelopen tijd keihard aan hebben gewerkt. Dus wij zijn er zoals altijd helemaal klaar voor.”

Lees ook:
Focwa: situatie schadeherstelsector verslechterd