Omdat bedrijfsauto’s een belangrijk onderdeel zijn van de uitvoering van de werkzaamheden van Alliander, moeten service en onderhoud ervan het werkproces zo min mogelijk verstoren. Daarom werden bindende afspraken gemaakt om zoveel mogelijk aan de bedrijfsvoering van Alliander tegemoet te komen. Voorbeelden van die afspraken zijn strakke levertijden en condities (mt consequenties bij het niet tijdig leveren door de aanbieder), kosteloze voorraadvorming om eventuele pieken en spoedleveringen mogelijk te maken, verruimde openingstijden, klein onderhoud en kleine reparaties (korter dan anderhalf uur) worden met voorrang en zonder afspraak afgehandeld en passend vervangend vervoer voor medewerkers. In reactie op deze grote opdracht meldde Ad Vasen, manager fleet & remarketing used vehicles van Opel: "Dankzij onze sterke dealerorganisatie en in zeer nauwe samenwerking met de Opel-dealervereniging (VODN) hebben wij voor Alliander het hele plaatje kunnen invullen. Wij zijn er als totale Opel-organisatie trots op dat Alliander heeft gekozen voor Opel en voor de Movano."  In totaal heeft Alliander ongeveer zestienhonderd bedrijfsauto’s in gebruik. Deze worden voornamelijk in de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland, Flevoland en de regio Eindhoven ingezet voor medewerkers die betrokken zijn bij het onderhoud van het gas- en elektriciteitsnetwerk.