Jansen (41) heeft zestien jaar directie-ervaring bij dealerbedrijven (Driessen, De Beemd, Van Laarhoven) met de vertegenwoordiging van premium brands Alfa-Lancia, Volvo en BMW. Deze praktische ervaring bundelt hij met managementtheorie door middel van een destillaat van diverse consultancyprogramma’s. "Maar het is altijd maatwerk", aldus Jansen.

De kernactiviteiten van Mormat Automotive Management liggen op verbetering van de functionele organisatie, de verbetering van de prestaties van directie, management en individuele werknemers en de optimalisatie van de bedrijfsprocessen bij autodealerbedrijven. Het doel: verhoging van het rendement. "Ik richt mij op de attitude van mensen  in hun werk want die kan heel veel gevolgen hebben voor de resultaten. Bij een dealer kan je bijvoorbeeld vier verkopers hebben waarvan de eerste 120 auto’s verkoopt, de tweede negentig, de derde zestig en de vierde veertig. We coachen vooral het middenkader om de activiteiten meetbaar te maken om vervolgens de verschillende te kunnen laten zien. Waar je vervolgens heen moet is dat de tweede en de derde ook 120 gaan verkopen en dat nummer vier misschien wel weg moet. Maar het gekke is vaak dat uitgerekend de directie met excuses komt voor de slechte prestaties van die nummer vier. Dat is wel opmerkelijk."

Ondanks de recessie ziet Mormat Automotive Management ‘voldoende mogelijkheden’ het rendement een positieve wending te geven en het ondernemerschap op alle lagen van een dealerbedrijf nieuw leven in te blazen. Onder de druk van een overspannen (arbeids-) markt zijn in de afgelopen jaren vaak foutieve beslissingen genomen, vacatures onjuist ingevuld en heeft de functionele organisatie geleden onder schaalvergroting en slecht doordachte dealer-developmentprojecten, zo beweert Jansen. "In deze periode heeft de dealer vaak een afwachtende houding aangenomen, hij is uitsluitend gaan acteren naar de standards die hem werden opgelegd. Het innovatief ondernemen is hierdoor bijzaak geworden. De ondernemer is vervangen door een manager en de verkoper is een adviseur geworden."

Samen met de opdrachtgever maakt Jansen een analyse van de huidige situatie om vervolgens de gewenste situatie te implementeren. Daarbij wordt de rol van de directie, het afdelingsmanagement en de individuele werknemer kritisch bekeken en bijgestuurd met gebruikmaking van jobcoaching.  Jansen maakt ook gebruik van een assessmentcentrum in samenwerking met DNP-personeelsadvies. Jansen: "Door de recessie zien veel dealers alleen nog maar bedreigingen, de volop aanwezige kansen grijpt hij niet aan.  Je moet de dealer over het dode punt heen trekken en de focus leggen op verandermanagement."

Diederik Jansen heeft al een url maar de website http://www.mormat.nl/ is nog een paar weken ‘under construction’.  

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding