Varin staat sinds begin juni 2009 aan de top bij PSA, na de rumoerige periode met Christian Streiff die het ook al niet langer dan twee jaar uit hield. Na een hoopvol begin moet Varin de laatste tijd de ene na de andere tegenvaller incasseren. Peugeot en Citroen behoren tot de merken die in Europa de zwaarste klappen krijgen waardoor ook de financiële resultaten zwaar onder druk staan. In Frankrijk zelf is Peugeot juist deze dagen in het nieuws omdat het een grote autofabriek bij Parijs zou willen sluiten.

Varin dacht in de met veel fanfare aangekondigde samenwerking met General Motors een uitweg te hebben gevonden maar ook daar denken de Peugeots kennelijk anders over.  ‘’Niet de hele familie is overtuigd van die deal,” stelt La Tribune. Varin wordt vooral verweten niet eerst naar andere potentiële partners te hebben gekeken, waarbij bijvoorbeeld Fiat een mogelijkheid zou zijn, maar zich direct in de armen van de zelf al met hun Europese dochter Opel worstelende Amerikanen te hebben gestort. De grote vraag is daarom of Varin eind juli, als hij de halfjaar-resultaten moet presenteren, wel zal halen.