Berden: ‘We zien in Rotterdam de vraag naar technici over de hele linie toenemen: zowel designers, engineers, elektrotechnici, werktuigbouwkundigen als chemische technologen worden meer gevraagd.’ Opvallend veel vraag is er naar werkvoorbereiders. Ook de regio’s Breda en Maastricht laten een forse stijging zien van beide 28 procent en ook hier is deze stijging te zien in de volle breedte.

 

Eindhoven

De regio Eindhoven, waar van oudsher de grootste vraag naar ingenieurs is, laat in het tweede kwartaal een stijging zien van 17 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.

 

Honkvaste ingenieurs

Het ziet er naar uit dat de vraag voorlopig niet afneemt. ‘Trendmatig verwachten we dat de vraag naar hoogopgeleide technici de tweede helft dit jaar nog veel hoger komt te liggen.’ De kloof tussen vraag en aanbod wordt nog bemoeilijkt omdat technici behoorlijk honkvast zijn, blijkt uit de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey van Yacht van juni 2013. Zo geeft maar 4 procent aan actief op zoek te zijn naar een andere baan. Een veel groter percentage, ruim 28 procent geeft aan niet op zoek te zijn naar een andere baan. De rest geeft aan latent zoekend te zijn, dus van baan te veranderen als hij/zij een mooie baan krijgt aangeboden.

 

Beweging nodig

In de markt is beweging nodig. Maar verwachting stromen er jaarlijks 70.000 technici uit en komen er slechts 35.000 technici bij. Dat gegeven, gecombineerd met het feit dat de vraag naar hoogopgeleide technici alleen maar toeneemt, maakt dat er ook in de toekomst een tekort blijft.

Berden: ‘Vraag en aanbod zijn totaal uit balans. Om die reden blijft het nodig om internationaal technici te werven. Dat was voor ons vorig jaar ook de reden om een global sourcing center in te richten, van waaruit wereldwijd ingenieurs geworven worden voor de Nederlandse markt. Met inmiddels meer dan dertig nationaliteiten in dienst, vergt dit letterlijk en figuurlijk een cultuurverandering.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding