Vooruitlopend op het officiële vertrek heeft Molenaar haar taken intern overgedragen. Over haar nieuwe werkgever is nog niets bekend:  ze voert momenteel gesprekken met enkele partijen in de autobranche.
Sandra Molenaar trad bij Autokopen.nl aan om er richting te geven aan de groeistrategie. Het bedrijf is online aanbieder van nieuwe en tweedehands auto’s, afkomstig van autobedrijven en merkdealers. Naar aanleiding van haar komst zei Autokopen.nl destijds "met nieuwe energie de volgende fase in te gaan." Volgens Molenaar ontbrak het echter, mede door de moeilijke marktomstandigheden, "aan de mensen en de middelen om de grote stappen te zetten die ik wilde. Dat we de omzet op peil hebben weten te houden, is gegeven de economische situatie al bijzonder. Maar dat was niet de reden waarom ik hierheen ben gekomen."

Desgevraagd laat Autokopen.nl weten dat het "vanwege het aanhoudende ongunstige economische klimaat te maken heeft met een langzamere groei dan verwacht. We hebben gekozen voor een herinrichting van de organisatie waarmee Autokopen.nl in de toekomst sneller en slagvaardiger kan inspelen op de veranderingen in de autobranche."

Over het vertrek van Sandra Molenaar doet Autokopen.nl – "volgens afspraak met de betrokkene" – geen uitlatingen. Haar taken worden overgenomen door Dominique Jager (marketing), Patrick Valentijn (verkoop) en Daniël Haaker (algemene zaken, medeaandeelhouder van Autokopen.nl).