VNO-NCW en MKB-Nederland spreken van ‘een mooi resultaat dat in gezamenlijkheid is behaald’. Kozen er in 2009 iets meer dan 8800 vrouwen voor een technische opleiding op HBO- en wetenschappelijk niveau, afgelopen jaar waren dat er al iets meer dan 12000.

De toegenomen instroom is mede het resultaat van de inspanningen van het Platform, samen met de technische branches en grote bedrijven. Dit met steun van het Techniekpact, waarin bedrijfsleven (waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland), onderwijs en overheid werken aan een vermindering van het tekort aan technisch personeel.

Veelbelovend

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed dat studenten en ouders een bewustere keuze maken en dat er een reëler beeld is gekomen van technische studies en beroepen, namelijk dat zij wel degelijk aantrekkelijk en veelbelovend zijn. De organisaties hopen dat deze tendens ook zijn weg vindt naar MBO en VMBO, waar tot nu toe minder is te merken van een toegenomen belangstelling.