Uit de resultaten blijkt dat er nog flink wat te verbeteren valt. Jacqie van Stigt, landelijk bestuurder FNV Metaal: "Installateurs, metaalbewerkers en technici maken te lange werkdagen. Zij wensen meer invloed op hun eigen werktijden en arbeidsduur. Zij willen ook een normaal sociaal leven en tijd om werk, privé en zorg te combineren."

Meer fouten

(Te) veel werknemers maken lange dagen en lange werkweken. Werknemers die te lang doorwerken maken relatief meer fouten, met alle risico’s van dien. Langdurige overbelasting leidt tot gezondheidsklachten. 75 procent van de werknemers moet tijdens hun onbetaalde pauze beschikbaar zijn voor werk, en worden in die pauze dan ook regelmatig opgeroepen. Onvoldoende pauze heeft een negatief effect op het herstel en productiviteit van mensen.

Pieperdienst

Er is veel sprake van consignatie (pieperdienst) zonder dat hier goede afspraken over zijn gemaakt. De Arbeidstijdenwet schrijft dit wel voor. Consignatie heeft grote negatieve gevolgen voor het sociale leven. Mensen zijn beperkt in hun speelruimte om afspraken te maken of ergens naar toe te gaan. En als zij worden opgeroepen, moeten ze onmiddellijk aan het werk en wordt hun hersteltijd onderbroken.

Bijna de helft van de invullers werkt op zaterdag, zo’n 13 procent doet dat zeer regelmatig. Meer dan 80 procent draait een zesdaagse werkweek. De compensatie in tijd en geld is lang niet altijd goed geregeld, terwijl hierover in de cao duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Geen dienstrooster

Meer dan de helft van de werknemers heeft geen werkrooster. Daarom worden cao-regels over werktijden, pauzes en ATV vaak niet goed nageleefd. FNV Metaal vindt dat dit snel moet veranderen, omdat een werkrooster laat zien hoe de balans is tussen werktijd en vrije tijd. Afwijkingen van het normale rooster (overwerk, verschoven uren, ADV dagen, consignatie) kunnen alleen worden nageleefd als er vanuit een vastgesteld dienstrooster wordt gewerkt.

Van Stigt: "Heel belangrijk is dat werknemers zelf invloed hebben op hun begin- en eindtijden en zeggenschap over de opname van verlof, ATV en vakantie. Een goede balans tussen je werktijden en je privéleven kan werkdruk- en gezondheidsklachten helpen voorkomen en duurzame inzetbaarheid verbeteren. Wij willen daarbij graag afspraken maken over mee- of zelfroosterexperimenten, en bedrijven hierin faciliteren."

Investeren in vakmensen

FNV Metaal vindt het hard nodig dat werkgevers in de Metaal en Techniek gaan investeren in hun belangrijkste kapitaal: de ontwikkeling en beloning van vakmensen die het werk doen.

Momenteel onderhandelt FNV Metaal (de tweede cao-ronde is gisteren afgesloten, het volgende overleg is op 17 februari 2015)  met de werkgevers, verenigd in de FWT, voor de cao Metaal & Techniek. Met bijna 300.000 mensen in verschillende branches zoals de metaalbewerking, installatietechniek, schadeherstel, isolatie, koel- en luchttechniek.

Het motto van FNV Metaal voor deze cao onderhandelingen luidt ‘Investeren in vakmensen is investeren in Techniek’. Want de sector komt alleen vooruit door te investeren in de mensen die er werken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding