Van Baalen maar 2 maanden commissaris bij Mercedes

Daags nadat onderzoeksjournalist Ton van Dijk de nevenfuncties van Europarlementariër Hans van Baalen (VVD) dinsdagmorgen op zijn website had gepubliceerd, legde Van Baalen beide functies neer. Hij zegt een volledig vrije hand te willen hebben bij de komende debatten over de VW-affaire.

Van Baalen was volgens Huub Dubbelman, woordvoerder van Mercedes-Benz Nederland, op 1 augustus van dit jaar benoemd tot commissaris bij Mercedes in Utrecht. "Het is geheel volgens onze interne regels," aldus Dubbelman. "Wij hebben gewoonlijk twee of drie commissarissen, een of twee Duitsers en een commissaris uit het vestigingsland. De Nederlandse commissaris wordt voorgedragen door de ondernemingsraad en heeft een adviserende taak." Volgens Dubbelman is de nevenfunctie eveneens voorgelegd aan en goedgekeurd door het Europees Parlement, waar Van Baalen overigens het onderwerp niet in zijn portefeuille heeft. "Ik ben geen woordvoerder auto-industrie." Van Baalen was al langer in functie bij de RAI, de organisatie die voor de belangen van de Nederlandse autosector lobbyt in Brussel.
Binnen de VVD zijn dergelijke nevenfuncties omstreden. Toen eind jaren tachtig een cultuur ontstond van het geven van cadeautjes aan Tweede Kamerleden, was de boodschap dat die niet mochten worden aangenomen. Het Kamerlid Joekes zond destijds zelfs een taart terug, die op zijn verjaardag namens de VVD-fractie was bezorgd. Hans van Baalen, die bij Mercedes-Benz Nederland jaarlijks acht duizend euro zou opstrijken en bij de RAI vier duizend euro per jaar toucheerde, handelt dan ook mogelijk in strijd met de strenge integriteitregels voor VVD-ers. Daarin staat:

Uw handelen wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. U vervult geen nevenfuncties die een voorzienbaar risico vormen voor een integere invulling van uw functie.

De Hagenaar heeft in een reactie tegen Ton van Dijk verklaard dat zijn onafhankelijkheid niet in het geding is en dat hij geen woordvoerder auto-industrie is. De verdiensten ‘geeft hij keurig op aan de belastingdienst’. De vraag is natuurlijk, als hij dat zo vindt, waarom hij dan binnen 24 uur na publicatie van het artikel beide functies neerlegt. Het ziet er naar uit dat Van Baalen zich kennelijk in het schimmige gebied van belangenverstrengeling heeft begeven en zich daar nu als de wiedeweerga heeft uitgewurmd. (HHemmes)

 

 

Reacties

toch typisch dat het weer een vvder is die in de fout gaat.
dit riekt duidelijk naar belangenverstrengeling anders had hij gewoon kunnen aanblijven. de intergriteitscommissie bij de vvd wordt te pas en te onpas toegepast al naar gelang het hun uitkomt. nu als dat een intergriteitscommissie betaamt zo te werk te gaan dan heeft zo”n commissie geen enkele functie. behalve om de schijn te wekken dat de vvd een integere partij is wat absoluut niet waar is gezien de affaires die de afgelopen tijd al hebben plaats gevonden

Geplaatst door: theo van horck op
Van Baalen maar 2 maanden commissaris bij Mercedes - Automobielmanagement.nl

Van Baalen maar 2 maanden commissaris bij Mercedes

Daags nadat onderzoeksjournalist Ton van Dijk de nevenfuncties van Europarlementariër Hans van Baalen (VVD) dinsdagmorgen op zijn website had gepubliceerd, legde Van Baalen beide functies neer. Hij zegt een volledig vrije hand te willen hebben bij de komende debatten over de VW-affaire.

Van Baalen was volgens Huub Dubbelman, woordvoerder van Mercedes-Benz Nederland, op 1 augustus van dit jaar benoemd tot commissaris bij Mercedes in Utrecht. "Het is geheel volgens onze interne regels," aldus Dubbelman. "Wij hebben gewoonlijk twee of drie commissarissen, een of twee Duitsers en een commissaris uit het vestigingsland. De Nederlandse commissaris wordt voorgedragen door de ondernemingsraad en heeft een adviserende taak." Volgens Dubbelman is de nevenfunctie eveneens voorgelegd aan en goedgekeurd door het Europees Parlement, waar Van Baalen overigens het onderwerp niet in zijn portefeuille heeft. "Ik ben geen woordvoerder auto-industrie." Van Baalen was al langer in functie bij de RAI, de organisatie die voor de belangen van de Nederlandse autosector lobbyt in Brussel.
Binnen de VVD zijn dergelijke nevenfuncties omstreden. Toen eind jaren tachtig een cultuur ontstond van het geven van cadeautjes aan Tweede Kamerleden, was de boodschap dat die niet mochten worden aangenomen. Het Kamerlid Joekes zond destijds zelfs een taart terug, die op zijn verjaardag namens de VVD-fractie was bezorgd. Hans van Baalen, die bij Mercedes-Benz Nederland jaarlijks acht duizend euro zou opstrijken en bij de RAI vier duizend euro per jaar toucheerde, handelt dan ook mogelijk in strijd met de strenge integriteitregels voor VVD-ers. Daarin staat:

Uw handelen wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. U vervult geen nevenfuncties die een voorzienbaar risico vormen voor een integere invulling van uw functie.

De Hagenaar heeft in een reactie tegen Ton van Dijk verklaard dat zijn onafhankelijkheid niet in het geding is en dat hij geen woordvoerder auto-industrie is. De verdiensten ‘geeft hij keurig op aan de belastingdienst’. De vraag is natuurlijk, als hij dat zo vindt, waarom hij dan binnen 24 uur na publicatie van het artikel beide functies neerlegt. Het ziet er naar uit dat Van Baalen zich kennelijk in het schimmige gebied van belangenverstrengeling heeft begeven en zich daar nu als de wiedeweerga heeft uitgewurmd. (HHemmes)

 

 

Reacties

toch typisch dat het weer een vvder is die in de fout gaat.
dit riekt duidelijk naar belangenverstrengeling anders had hij gewoon kunnen aanblijven. de intergriteitscommissie bij de vvd wordt te pas en te onpas toegepast al naar gelang het hun uitkomt. nu als dat een intergriteitscommissie betaamt zo te werk te gaan dan heeft zo”n commissie geen enkele functie. behalve om de schijn te wekken dat de vvd een integere partij is wat absoluut niet waar is gezien de affaires die de afgelopen tijd al hebben plaats gevonden

Geplaatst door: theo van horck op