Jonge mannen met een afgeronde technische opleiding in het hoger onderwijs kiezen vaak voor andere beroepen dan jonge vrouwen met een dergelijke opleiding. Van de 55 duizend mannen tussen 25 en 35 jaar die een technische opleiding afgerond hebben, had 47 procent een technisch beroep. Zij werken vaak als ingenieur of technicus op het gebied van bouwkunde of natuur. Onder de 15 duizend technisch opgeleide vrouwen had 29 procent een technisch beroep, vaak als ingenieur of architect.

Van de jonge technisch hoogopgeleiden die geen technisch beroep hebben, hebben vrouwen vaker dan jonge mannen een commercieel of creatief en taalkundig beroep. Zij zijn bijvoorbeeld grafisch vormgever, adviseur marketing, vertegenwoordiger of beeldend kunstenaar. Mannen die niet aan de slag gaan in een technisch beroep, werken vaker in de ICT-sector.  

Percentage technisch afgestudeerden daalt

Tien jaar geleden had 12 procent van de 25- tot 35-jarigen een afgeronde technische opleiding in het hoger onderwijs. Inmiddels is dit gedaald naar 9 procent. Bij mannen daalde dit van 20 procent in 2005 naar 16 procent in 2015. Onder jonge vrouwen schommelt dit percentage rond de 4 procent.

Op de havo en het vwo is het profiel natuur en techniek de afgelopen jaren steeds populairder geworden, zowel bij jongens als bij meisjes. Ook het aantal studenten dat een technische opleiding start in het hoger onderwijs neemt toe, maar de stijging is hier niet zo sterk als in het voortgezet onderwijs.

 

Vrouwen

Nederland in achterhoede EU

Vergeleken met andere EU-landen rondden in Nederland weinig jongeren in 2014 een technische studie af in het hoger onderwijs (8 procent). Alleen Luxemburg scoort lager. In Duitsland behaalde 20 procent van de afgestudeerden een technisch diploma. Dit is 2,5 keer zoveel als in Nederland.

Dat minder vrouwen dan mannen in het hoger onderwijs afstuderen in een technische richting, geldt niet alleen voor Nederland maar voor alle EU-landen. Nederlandse vrouwen behaalden wel duidelijk minder vaak een technisch diploma dan jonge vrouwen uit de meeste andere EU-landen. In 2014 had 3 procent van de vrouwen die een diploma behaalden een technische opleiding afgerond. Alleen in Ierland en Luxemburg lag dit percentage lager. In Duitsland is dit aandeel met 8 procent een stuk hoger.