De benoeming van Martin Roos volgt op de uitbreiding van de directie van Unigarant. Deze uitbreiding is ingezet om toenemende nadruk te blijven legen op innoveren als speerpunt. "De maatschappij en de verzekeringswereld veranderen snel", aldus Unigarant. "Dit komt vooral door technologische ontwikkelingen, gewijzigde markt- en klantbehoefte en een steeds meer ‘connected world’. Om onderscheidend en relevant te zijn en te blijven is innovatie als continu proces voor ons dan ook een speerpunt. Daarom is besloten onze directie uit breiden."

In juni introduceerde ANWB Verzekeren al de Veilig Rijden Autoverzekering, een nieuwe autoverzekering die premiekorting biedt gekoppeld aan veilig rijgedrag.

De verzekeringen van Unigarant worden verkocht in het intermediaire kanaal. Daarnaast richt ANWB Verzekeren zich op directe verkoop.