René Frauenfelder nieuwe directeur Juridische Zaken Bovemij

René Frauenfelder, voormalig directeur van SRM Rechtsbijstand en Bovemij Rechtshulp, is per 1 oktober 2016 gestart als directeur Juridische Zaken bij Bovemij.

René Frauenfelder nieuwe directeur Juridische Zaken Bovemij

De behoefte aan deze nieuwe functie is ingegeven door de groei van Bovemij en de toenemende complexiteit van (juridische) vraagstukken en extern toezicht. René wordt opgevolgd door Maikel van Ochten en Lian Wittenberg, die allebei benoemd zijn tot directeur SRM Rechtsbijstand.

Frauenfelder gaat in zijn nieuwe rol nauw samenwerken met de Raad van Bestuur, voor wie hij zorgdraagt voor de behandeling van complexe juridische zaken op allerlei gebieden. Daarnaast zal hij de Raad van Bestuur ondersteunen door relevante dossiers over te nemen tot aan het moment van besluitvorming. Dit zijn dossiers die samenhangen met de portefeuilles binnen de Raad van Bestuur (strategie, commercie, operatie, ICT, HRM en financiën). Om volledig aangesloten te zijn op alle voor de Raad van Bestuur relevante aangelegenheden, zal Frauenfelder ook als secretaris van de Raad van Commissarissen zorgdragen voor het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Tot zijn taakgebied behoort ook de advisering over corporate governance, compliance en toezicht.

Opvolging
René wordt opgevolgd door Maikel van Ochten en Lian Wittenberg, die allebei benoemd zijn tot directeur SRM Rechtsbijstand. Van Ochten heeft de portefeuille Operations onder zich en Wittenberg de portefeuille Commercie. Zij zijn samen eindverantwoordelijk.

René Frauenfelder nieuwe directeur Juridische Zaken Bovemij - Automobielmanagement.nl

René Frauenfelder nieuwe directeur Juridische Zaken Bovemij

René Frauenfelder, voormalig directeur van SRM Rechtsbijstand en Bovemij Rechtshulp, is per 1 oktober 2016 gestart als directeur Juridische Zaken bij Bovemij.

René Frauenfelder nieuwe directeur Juridische Zaken Bovemij

De behoefte aan deze nieuwe functie is ingegeven door de groei van Bovemij en de toenemende complexiteit van (juridische) vraagstukken en extern toezicht. René wordt opgevolgd door Maikel van Ochten en Lian Wittenberg, die allebei benoemd zijn tot directeur SRM Rechtsbijstand.

Frauenfelder gaat in zijn nieuwe rol nauw samenwerken met de Raad van Bestuur, voor wie hij zorgdraagt voor de behandeling van complexe juridische zaken op allerlei gebieden. Daarnaast zal hij de Raad van Bestuur ondersteunen door relevante dossiers over te nemen tot aan het moment van besluitvorming. Dit zijn dossiers die samenhangen met de portefeuilles binnen de Raad van Bestuur (strategie, commercie, operatie, ICT, HRM en financiën). Om volledig aangesloten te zijn op alle voor de Raad van Bestuur relevante aangelegenheden, zal Frauenfelder ook als secretaris van de Raad van Commissarissen zorgdragen voor het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Tot zijn taakgebied behoort ook de advisering over corporate governance, compliance en toezicht.

Opvolging
René wordt opgevolgd door Maikel van Ochten en Lian Wittenberg, die allebei benoemd zijn tot directeur SRM Rechtsbijstand. Van Ochten heeft de portefeuille Operations onder zich en Wittenberg de portefeuille Commercie. Zij zijn samen eindverantwoordelijk.