Brussel heeft brede ervaring opgedaan als directeur van BCC en lid van de raad van bestuur van Blokker Holding. Op dit moment vervult hij diverse bestuurlijke functies, waaronder algemeen voorzitter van Hiswa Vereniging en voorzitter van de raad van commissarissen bij VVV Nederland bv.

"We zijn blij met een voorzitter die ervaring heeft met branches die vergelijkbare transities doormaken", zegt Marcel Kooij, voorzitter van de ledenraad van de vereniging. "Peter Brussel heeft uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven en hij kent de dynamiek binnen een branchevereniging goed. Dat maakt hem bij uitstek geschikt als voorzitter bij Focwa Schadeherstel."

Van Brussel wordt verwacht dat hij de positie van Focwa Schadeherstel als gezaghebbende speler en moderne IT gedreven branche-organisatie verder uitbouwt. Het fundament hiervoor is het afgelopen jaar gelegd door het bestuur onder leiding van Denis Maessen.

Brussel zal de komende periode een kennismakingsronde door de vereniging maken. Tijdens het congres van Focwa op 23 november zal hij verder worden geïntroduceerd.

Bron: Autoschadeportaal