Josée Sombekke is nieuwe directeur van ACE

Recent is Josée Sombekke benoemd als nieuwe directeur van ACE (Automotive Center of Expertise). Sombekke volgt Monika Hoekstra op.

Josée Sombekke is nieuwe directeur van ACE

Sinds 2005 heeft zij verschillende functies gehad op het snijvlak van ICT en
mobiliteit. Haar werk bij IVA Driebergen; automotive business school, de stichtingen
Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) en Standaardisatie- en Informatiebeleid
MobiliteitsSector (SIMS) vormen een mooie uitgangspositie om de doelstellingen van ACE
verder te realiseren.

Automotive Center of Expertise
ACE is een samenwerking tussen drie Nederlandse automotive hbo-opleidingen (Fontys
Hogescholen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Rotterdam) en de automotive bedrijven, zoals bijvoorbeeld DAF trucks, VDL en Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe. Dit partnerschap heeft als doel te kunnen voldoen aan grote vraag naar automotive studenten met actuele kennis en vaardigheden. Hiertoe stellen automotive bedrijven onder andere hun innovatieve kennis beschikbaar aan het onderwijs, laten ze zich zien als attractieve werkgevers, en participeren ze in spraakmakende onderzoeken bijvoorbeeld bij lectoraten van de hogescholen. ACE dient als loket, aanjager en verbinder om nieuwe kennis van het bedrijfsleven structureel over te brengen naar het onderwijs en vice versa. ACE wil haar contacten met het Automotive bedrijfsleven door middel van partnerschappen uitbreiden om nog meer innovatieve kennis te kunnen delen.

Josée Sombekke is nieuwe directeur van ACE - Automobielmanagement.nl

Josée Sombekke is nieuwe directeur van ACE

Recent is Josée Sombekke benoemd als nieuwe directeur van ACE (Automotive Center of Expertise). Sombekke volgt Monika Hoekstra op.

Josée Sombekke is nieuwe directeur van ACE

Sinds 2005 heeft zij verschillende functies gehad op het snijvlak van ICT en
mobiliteit. Haar werk bij IVA Driebergen; automotive business school, de stichtingen
Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) en Standaardisatie- en Informatiebeleid
MobiliteitsSector (SIMS) vormen een mooie uitgangspositie om de doelstellingen van ACE
verder te realiseren.

Automotive Center of Expertise
ACE is een samenwerking tussen drie Nederlandse automotive hbo-opleidingen (Fontys
Hogescholen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Rotterdam) en de automotive bedrijven, zoals bijvoorbeeld DAF trucks, VDL en Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe. Dit partnerschap heeft als doel te kunnen voldoen aan grote vraag naar automotive studenten met actuele kennis en vaardigheden. Hiertoe stellen automotive bedrijven onder andere hun innovatieve kennis beschikbaar aan het onderwijs, laten ze zich zien als attractieve werkgevers, en participeren ze in spraakmakende onderzoeken bijvoorbeeld bij lectoraten van de hogescholen. ACE dient als loket, aanjager en verbinder om nieuwe kennis van het bedrijfsleven structureel over te brengen naar het onderwijs en vice versa. ACE wil haar contacten met het Automotive bedrijfsleven door middel van partnerschappen uitbreiden om nog meer innovatieve kennis te kunnen delen.