Dat volgt op een intern onderzoek naar beschuldigingen aan Nairs adres. "Bij dat onderzoek kwam bepaald gedrag van Nair aan het licht dat niet past binnen de gedragscode van de onderneming," aldus een verklaring. CEO Jim Hackett heeft daar nog aan toegevoegd "dat dit besluit genomen is na een diepgaand onderzoek en na zorgvuldige afweging."

Geen details 

Ford geeft verder geen details maar volgens externe bronnen gaat het om gedrag rond persoonlijke relaties en is er geen sprake van financiële malversaties en dergelijke. Nair zelf zegt in een eigen verklaring het gewraakte gedrag te betreuren. "Er zijn momenten geweest waar ik niet het leiderschapsgedrag heb getoond dat overeenkomt met de principes die de onderneming en ik altijd hebben uitgedragen."