Steven van Eijck benoemd als kroonlid SER

De ministerraad heeft op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de benoeming van Steven van Eijck als een van de vier nieuwe (plaatsvervangende) kroonleden van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Steven van Eijck benoemd als kroonlid SER

De benoeming van Van Eijck is op persoonlijke titel en staat los van zijn functioneren als algemeen voorzitter van RAI Vereniging en zijn voorzitterschap van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

De Sociaal-Economische raad is een adviesorgaan van de regering en het parlement en adviseert over het sociaal-economisch beleid. De raad bestaat voor tweederde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. De kroonleden zijn deskundigen die ook als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden functioneren.

Steven van Eijck benoemd als kroonlid SER - Automobielmanagement.nl

Steven van Eijck benoemd als kroonlid SER

De ministerraad heeft op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de benoeming van Steven van Eijck als een van de vier nieuwe (plaatsvervangende) kroonleden van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Steven van Eijck benoemd als kroonlid SER

De benoeming van Van Eijck is op persoonlijke titel en staat los van zijn functioneren als algemeen voorzitter van RAI Vereniging en zijn voorzitterschap van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

De Sociaal-Economische raad is een adviesorgaan van de regering en het parlement en adviseert over het sociaal-economisch beleid. De raad bestaat voor tweederde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. De kroonleden zijn deskundigen die ook als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden functioneren.