De benoeming van Van Eijck is op persoonlijke titel en staat los van zijn functioneren als algemeen voorzitter van RAI Vereniging en zijn voorzitterschap van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

De Sociaal-Economische raad is een adviesorgaan van de regering en het parlement en adviseert over het sociaal-economisch beleid. De raad bestaat voor tweederde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. De kroonleden zijn deskundigen die ook als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden functioneren.