Steven van Eijck herbenoemd als voorzitter van RAI Vereniging

Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, is herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar.

Steven van Eijck herbenoemd als voorzitter van RAI Vereniging

Dit werd besloten tijdens de algemene ledenvergadering van de belangenorganisatie. Naast zijn algemeen voorzitterschap is ook zijn positie als voorzitter van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens met vier jaar verlengd.

Van Eijck werd in 2014 verkozen als algemeen voorzitter van RAI Vereniging. Mede onder zijn leiding heeft de interne en externe organisatie een sterke verandering doorgemaakt. Zo is de interne organisatie verbreed van vijf afdelingen naar negen onafhankelijke secties waarbij de kennis- en netwerkorganisatie AutomotiveNL binnenkort formeel wordt verwelkomd als tiende sectie. Daarnaast is in 2017 ook CarrosserieNL gefuseerd met RAI Vereniging.

Naast de interne organisatie, heeft RAI Vereniging afgelopen jaren ook aan de externe organisatie gewerkt. Zo is Van Eijck een van de initiatiefnemers van de Mobiliteitsalliantie en neemt RAI Vereniging een belangrijke plek in aan de mobiliteitstafel van het aanstaande Klimaatakkoord. Daarnaast stond RAI Vereniging aan de basis van het huidige autobelastingstelsel dat is vastgelegd in Autobrief II.
Voor de komende vier jaren wil Van Eijck de versterkte positie in de mobiliteitsmarkt verder uitbouwen. Bovendien moeten er cruciale knopen worden doorgehakt in het kader van het Klimaatakkoord en autobelastingstelsel. Daarnaast is ook de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel een belangrijk thema en wordt er komende jaren veel aandacht besteed aan thema’s als verkeersveiligheid, smart mobility en verdere verduurzaming van de sector.

Steven van Eijck herbenoemd als voorzitter van RAI Vereniging - Automobielmanagement.nl

Steven van Eijck herbenoemd als voorzitter van RAI Vereniging

Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, is herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar.

Steven van Eijck herbenoemd als voorzitter van RAI Vereniging

Dit werd besloten tijdens de algemene ledenvergadering van de belangenorganisatie. Naast zijn algemeen voorzitterschap is ook zijn positie als voorzitter van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens met vier jaar verlengd.

Van Eijck werd in 2014 verkozen als algemeen voorzitter van RAI Vereniging. Mede onder zijn leiding heeft de interne en externe organisatie een sterke verandering doorgemaakt. Zo is de interne organisatie verbreed van vijf afdelingen naar negen onafhankelijke secties waarbij de kennis- en netwerkorganisatie AutomotiveNL binnenkort formeel wordt verwelkomd als tiende sectie. Daarnaast is in 2017 ook CarrosserieNL gefuseerd met RAI Vereniging.

Naast de interne organisatie, heeft RAI Vereniging afgelopen jaren ook aan de externe organisatie gewerkt. Zo is Van Eijck een van de initiatiefnemers van de Mobiliteitsalliantie en neemt RAI Vereniging een belangrijke plek in aan de mobiliteitstafel van het aanstaande Klimaatakkoord. Daarnaast stond RAI Vereniging aan de basis van het huidige autobelastingstelsel dat is vastgelegd in Autobrief II.
Voor de komende vier jaren wil Van Eijck de versterkte positie in de mobiliteitsmarkt verder uitbouwen. Bovendien moeten er cruciale knopen worden doorgehakt in het kader van het Klimaatakkoord en autobelastingstelsel. Daarnaast is ook de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel een belangrijk thema en wordt er komende jaren veel aandacht besteed aan thema’s als verkeersveiligheid, smart mobility en verdere verduurzaming van de sector.