“Hyundai is Ronald Dubbelman veel dank verschuldigd. In de 20 maanden die hij voor Hyundai werkzaam was, heeft Ronald een positieve bijdrage geleverd aan de vernieuwing die bij Hyundai is ingezet”, aldus President Shin, die stelt dat de beslissing in goed overleg is genomen.

Ronald Dubbelman wordt op ad interim-basis opgevolgd door Commercial Director Berend Jan Hoekman.