Daarnaast hebben de leden ingestemd met de herbenoeming van Bart Pols, Kathleen van Dijk, Joel van der Horst en Michael Smit voor een tweede bestuurstermijn. Er is afscheid genomen van Roger van de Kuinder van Van de Kuinder Motoren uit Hilversum.

Egbert van Drie is al sinds de jaren negentig betrokken bij de branche-organisatie. Hij heeft verschillende functies bekleed, waaronder als afdelingsvoorzitter en lid van het Hoofdbestuur. Daarvoor kreeg hij in 2016 het erelidmaatschap. De afgelopen jaren is Van Drie nog altijd betrokken geweest bij de afdeling als adviseur en zit hij ook in de ledenraad.