Hoe knap dat kunstje van Audi ook is, het autonome rijden in normaal verkeer is véél moeilijker en er zijn enorme obstakels die genomen moeten worden om auto’s dat veilig te kunnen laten doen. Het kan nu al in behoorlijke mate, er zijn reeds auto’s die in een relatief eenvoudige omgeving als een snelweg zelfstandig hun rijstrook kunnen ‘vasthouden’ en hun snelheid regelen, maar de meeste fabrikanten kiezen er wijselijk voor de consument niet over de volledige mogelijkheden van die technologie te laten beschikken – ook om zichzelf te beschermen tegen moeilijke aansprakelijkheidsgevalletjes.

 

Om autonoom rijden dichterbij te brengen, moeten er veel gevoeligere en intelligentere radar en lidar-sensoren komen zodat de auto veel beter dan nu om zich heen kan kijken. Er zijn veel nauwkeuriger navigatiekaarten nodig plus veel snellere en meer accurate verkeersinformatie, wil de doelstelling gehaald worden dat autonoom rijden honderd procent foutloos is. Dat is een zeer kostbare aangelegenheid, ook vanwege de enorme hoeveelheid software die ervoor nodig is om alle input te controleren, te interpreteren en erop te reageren, zeker van een auto die zelf door een stad als Amsterdam rijdt. Specialisten zeggen dat zulks qua kosten en moeilijkheid vergelijkbaar is met het schrijven van software voor een bemande ruimtevlucht.

De huidige stand van zaken is dat autonome auto’s – ook die van Google – niet goed functioneren als het flink regent of sneeuwt en moeite hebben om verkeersborden te lezen als de zon er vol op staat. Ze kennen het verschil niet tussen een rotsblok op de weg of een prop papier en zullen proberen er omheen te rijden. Ook maakt een autonome auto geen onderscheid tussen een overstekende voetganger en een politieagent die het verkeer regelt. Op parkeerplaatsen en in parkeergarages raakt hij volledig van de leg. Kortom, er is nog een lange weg te gaan.

Dan hebben we het nog niet over de wettelijke aspecten. Wie neemt er de verantwoordelijkheid als een autonome auto iemand aanrijdt? De fabrikant zal die aansprakelijkheid vermijden en de wetgevers zullen ervoor kiezen dat de ‘bestuurder’ zelf de consequenties van zijn keuze blijft dragen – ook die van de keuze voor autonoom rijden. Hij zal dus verantwoordelijk blijven voor wat er gebeurt. De belangrijkste camera in de autonome auto van de toekomst zal dan ook niet naar buiten kijken, maar naar binnen. Naar de bestuurder, of hij nog wel een beetje oplet.