30 miljoen voor snelle plaatsing laadpalen

De vier grote steden (G4) en de twaalf provincies gaan samen met netbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag om snel meer laadpalen te plaatsen in heel Nederland. Het Rijk trekt 15 miljoen euro uit om de regio’s te helpen bij de aanleg van een landelijk dekkend netwerk. De regionale overheden leggen hetzelfde bedrag bij.

Door samen te werken hoeft niet elke gemeente specialistische kennis in huis te halen. Ook kunnen ze samen aanbesteden, dat scheelt geld bij de aanleg. Daarnaast zorgt samen plannen ervoor dat laadpunten op een logische plek komen en ze snel geplaatst kunnen worden. Zowel in de straat voor particulieren, als bij bedrijventerreinen voor bussen en vrachtwagens.

Voortgang

Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst maken de G4 en de twaalf provincies, verenigd in zes regio’s, deze zomer een plan van aanpak hoe zij de uitrol van laadinfrastructuur regionaal gaan versnellen. Dat is de basis voor een plan op maat, dat elke gemeente maakt om de gebruikers te helpen. Daarin staat bijvoorbeeld waar snelladers, openbare laadpalen of slimme laadpleinen komen. Er is aandacht voor logistiek, doelgroepenvervoer en binnenvaart. Daarnaast wordt het proces van aanvraag tot plaatsing van de laadpaal versneld, zodat beter ingespeeld kan worden op een toename van de laadvraag. In de overeenkomsten is afgesproken dat de regio’s hun plannen jaarlijks actualiseren en rapporteren over de voortgang.

213 per dag

In negentien gemeenten worden komende periode 45 slimme laadpleinen in gebruik genomen, werd eerder bekend. In Culemborg opende een van de eerste. De laadpalen zijn ‘slim’ omdat ze variabel vermogen kunnen leveren en omdat ze stroom terug kunnen leveren aan het net. Het kabinet wil dat in 2030 alle auto’s die nieuw de weg op komen helemaal zonder uitlaatgassen rijden. Naar verwachting zijn er op dat moment zo’n 1,9 miljoen elektrische auto’s, die samen ongeveer 1,7 miljoen laadpunten nodig hebben. Naar schatting zijn er in Nederland in 2021 213 nieuwe laadpunten per werkdag nodig, en zijn in 2025 550 nieuwe laadpunten per werkdag.

Prima alternatief

Voor een aanzienlijk deel van de automobilisten is een elektrische auto een prima alternatief voor een auto op brandstof, berekende het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid onlangs. Tenminste 1 op de 4 kan de overstap maken naar elektrisch rijden als de elektrische auto een werkelijke actieradius heeft van 100 km. Met een volle accu kunnen ze nog steeds dezelfde ritten maken als nu, zonder onderweg bij te laden. Dit loopt op tot 70 procent, bij een elektrische auto met een actieradius van 500 km. Als ze de auto een paar jaar in bezit houden, zijn ze meestal goedkoper uit dan met een conventionele auto, omdat opladen veel goedkoper is dan brandstof tanken.

30 miljoen voor snelle plaatsing laadpalen - Automobielmanagement.nl

30 miljoen voor snelle plaatsing laadpalen

De vier grote steden (G4) en de twaalf provincies gaan samen met netbeheerders en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de slag om snel meer laadpalen te plaatsen in heel Nederland. Het Rijk trekt 15 miljoen euro uit om de regio’s te helpen bij de aanleg van een landelijk dekkend netwerk. De regionale overheden leggen hetzelfde bedrag bij.

Door samen te werken hoeft niet elke gemeente specialistische kennis in huis te halen. Ook kunnen ze samen aanbesteden, dat scheelt geld bij de aanleg. Daarnaast zorgt samen plannen ervoor dat laadpunten op een logische plek komen en ze snel geplaatst kunnen worden. Zowel in de straat voor particulieren, als bij bedrijventerreinen voor bussen en vrachtwagens.

Voortgang

Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst maken de G4 en de twaalf provincies, verenigd in zes regio’s, deze zomer een plan van aanpak hoe zij de uitrol van laadinfrastructuur regionaal gaan versnellen. Dat is de basis voor een plan op maat, dat elke gemeente maakt om de gebruikers te helpen. Daarin staat bijvoorbeeld waar snelladers, openbare laadpalen of slimme laadpleinen komen. Er is aandacht voor logistiek, doelgroepenvervoer en binnenvaart. Daarnaast wordt het proces van aanvraag tot plaatsing van de laadpaal versneld, zodat beter ingespeeld kan worden op een toename van de laadvraag. In de overeenkomsten is afgesproken dat de regio’s hun plannen jaarlijks actualiseren en rapporteren over de voortgang.

213 per dag

In negentien gemeenten worden komende periode 45 slimme laadpleinen in gebruik genomen, werd eerder bekend. In Culemborg opende een van de eerste. De laadpalen zijn ‘slim’ omdat ze variabel vermogen kunnen leveren en omdat ze stroom terug kunnen leveren aan het net. Het kabinet wil dat in 2030 alle auto’s die nieuw de weg op komen helemaal zonder uitlaatgassen rijden. Naar verwachting zijn er op dat moment zo’n 1,9 miljoen elektrische auto’s, die samen ongeveer 1,7 miljoen laadpunten nodig hebben. Naar schatting zijn er in Nederland in 2021 213 nieuwe laadpunten per werkdag nodig, en zijn in 2025 550 nieuwe laadpunten per werkdag.

Prima alternatief

Voor een aanzienlijk deel van de automobilisten is een elektrische auto een prima alternatief voor een auto op brandstof, berekende het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid onlangs. Tenminste 1 op de 4 kan de overstap maken naar elektrisch rijden als de elektrische auto een werkelijke actieradius heeft van 100 km. Met een volle accu kunnen ze nog steeds dezelfde ritten maken als nu, zonder onderweg bij te laden. Dit loopt op tot 70 procent, bij een elektrische auto met een actieradius van 500 km. Als ze de auto een paar jaar in bezit houden, zijn ze meestal goedkoper uit dan met een conventionele auto, omdat opladen veel goedkoper is dan brandstof tanken.