Staatssecretaris wil lagere parkeertarieven voor elektrische auto

Gemeenten kunnen binnenkort voor elektrische auto’s een lager parkeertarief hanteren dan voor benzine- of dieselmodellen. Doel is daarmee de luchtkwaliteit in de binnensteden te verbeteren. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur en waterstaat heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend waarmee dat geregeld kan worden. Haar plannen worden op 9 september behandeld in de vaste Kamercommissie voor I&W.

Al in het voorjaar van 2019 had de regering aangekondigd dat zo’n regeling eraan zou komen. Concreet heeft de staatssecretaris nu een voorstel ingediend om de gemeentewet op dat punt te veranderen.

Lokale omstandigheden

“Emissieloze voertuigen stoten geen fijnstof, stikstofdioxide en CO2 uit en leveren daarmee een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Door dit wetsvoorstel kan bij de tariefstelling ook worden gedifferentieerd naar de uitlaatemissies van een voertuig, met de mogelijkheid tot vaststelling van een lager tarief voor emissieloze voertuigen ten opzichte van niet-emissieloze voertuigen. Deze differentiatiemogelijkheid is toepasbaar op parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken. Of gemeenten bij de vaststelling van de parkeertarieven gebruik maken van de mogelijkheid tot differentiatie, behoort tot de gemeentelijke autonomie en zal afhankelijk zijn van lokale omstandigheden en keuzes,’’ staat in de memorie van toelichting.

Emissieklassen

Verschil maken bij de parkeertarieven is mogelijk doordat de kentekenregistratie is gebaseerd op een systeem van geregistreerde emissieklassen voor motorvoertuigen. “Het lagere parkeertarief voor emissieloze voertuigen moet worden gerealiseerd ten opzichte van de categorie niet-emissieloze voertuigen. Dit betekent dat geen onderscheid in tariefstelling gemaakt kan worden tussen bijvoorbeeld benzinevoertuigen enerzijds en dieselvoertuigen anderzijds,’’ licht de staatssecretaris nog toe.

Staatssecretaris wil lagere parkeertarieven voor elektrische auto - Automobielmanagement.nl

Staatssecretaris wil lagere parkeertarieven voor elektrische auto

Gemeenten kunnen binnenkort voor elektrische auto’s een lager parkeertarief hanteren dan voor benzine- of dieselmodellen. Doel is daarmee de luchtkwaliteit in de binnensteden te verbeteren. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van infrastructuur en waterstaat heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend waarmee dat geregeld kan worden. Haar plannen worden op 9 september behandeld in de vaste Kamercommissie voor I&W.

Al in het voorjaar van 2019 had de regering aangekondigd dat zo’n regeling eraan zou komen. Concreet heeft de staatssecretaris nu een voorstel ingediend om de gemeentewet op dat punt te veranderen.

Lokale omstandigheden

“Emissieloze voertuigen stoten geen fijnstof, stikstofdioxide en CO2 uit en leveren daarmee een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Door dit wetsvoorstel kan bij de tariefstelling ook worden gedifferentieerd naar de uitlaatemissies van een voertuig, met de mogelijkheid tot vaststelling van een lager tarief voor emissieloze voertuigen ten opzichte van niet-emissieloze voertuigen. Deze differentiatiemogelijkheid is toepasbaar op parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken. Of gemeenten bij de vaststelling van de parkeertarieven gebruik maken van de mogelijkheid tot differentiatie, behoort tot de gemeentelijke autonomie en zal afhankelijk zijn van lokale omstandigheden en keuzes,’’ staat in de memorie van toelichting.

Emissieklassen

Verschil maken bij de parkeertarieven is mogelijk doordat de kentekenregistratie is gebaseerd op een systeem van geregistreerde emissieklassen voor motorvoertuigen. “Het lagere parkeertarief voor emissieloze voertuigen moet worden gerealiseerd ten opzichte van de categorie niet-emissieloze voertuigen. Dit betekent dat geen onderscheid in tariefstelling gemaakt kan worden tussen bijvoorbeeld benzinevoertuigen enerzijds en dieselvoertuigen anderzijds,’’ licht de staatssecretaris nog toe.