‘Formule E-team’ wil subsidie EV’s behouden

Het zogenaamde Formule E-team, een verband van onder andere organisaties als de Bovag, RAI Vereniging, VNA en de Vereniging Elektrische Rijders, dringt er in een brandbrief aan staatssecretaris Van Veldhoven op aan de subsidieregeling voor elektrische auto’s voor 2020 en de jaren daarna ongemoeid te laten.

“Het samenwerkingsverband van partijen die elektrisch vervoer stimuleren vreest dat eventuele wijzigingen leiden tot onzekerheid bij consumenten en tot een lager beschikbaar budget. Daarmee wordt de vergroening van het particuliere wagenpark onnodig geremd,’’ aldus de brief aan de vooravond van Prinsjesdag.

Leeg

De briefschrijvers wijzen erop dat de pot voor subsidies voor particuliere kopers of leaserijders van een EV al 35 dagen na de introductie op 1 juli leeg was. Wie dit jaar nog een elektrische auto koopt, kan vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op het budget voor 2021. Dit heet de doorschuifregeling. “In de Tweede Kamer gaan er bij coalitiepartijen CDA en VVD nu stemmen op de regeling te versoberen. Ten eerste staat de doorschuifregeling op de tocht. Als die verdwijnt, dan zal het vanaf dat moment niet langer mogelijk zijn om in enig jaar een elektrische auto aan te schaffen en in aanmerking te komen voor de subsidiepot van het jaar erná. Dat zal leiden tot veel onzekerheid bij consumenten en in de showroom.’’

Achter het net

Daarnaast speelt er volgens de organisaties een ander probleem: particulieren die middels een private lease-constructie een elektrische auto aanschaffen, ontvangen de subsidie van 4.000 euro verspreid over 48 maanden. “Wie in 2020 het leasecontract aangaat, krijgt in 2020 dus slechts een klein deel van het subsidiebedrag. De rest van het budget (4.000 euro min de uitgekeerde maandbedragen in 2020) vloeit terug naar de staatskas. Daardoor kan niet het hele subsidiebudget over de jaren heen voor elektrische auto’s worden gebruikt. Concreet: het budget voor 2021 zou hierdoor in de praktijk niet 17 miljoen bedragen, maar 17 miljoen minus de verplichtingen aan private leaserijders uit 2020 én min de doorgeschoven aanvragen uit 2020. Nieuwe aanvragers dreigen achter het net te vissen.’’

Herstel

Het FET roept de minister daarom op om de regeling niet uit te kleden, zodat de ingezette groei van de particuliere markt voor elektrische auto’s kan worden doorgezet. “Bovendien kan de regeling bijdragen aan een spoedig en groen herstel van onze economie. De sector kan deze steun in de rug nú goed gebruiken”, aldus het FET in de brandbrief. Verder verzoeken de partijen om snel duidelijkheid te verschaffen aan de sector en de aanvragers van wie de aanvraag is doorgeschoven naar 2021.

‘Formule E-team’ wil subsidie EV’s behouden - Automobielmanagement.nl

‘Formule E-team’ wil subsidie EV’s behouden

Het zogenaamde Formule E-team, een verband van onder andere organisaties als de Bovag, RAI Vereniging, VNA en de Vereniging Elektrische Rijders, dringt er in een brandbrief aan staatssecretaris Van Veldhoven op aan de subsidieregeling voor elektrische auto’s voor 2020 en de jaren daarna ongemoeid te laten.

“Het samenwerkingsverband van partijen die elektrisch vervoer stimuleren vreest dat eventuele wijzigingen leiden tot onzekerheid bij consumenten en tot een lager beschikbaar budget. Daarmee wordt de vergroening van het particuliere wagenpark onnodig geremd,’’ aldus de brief aan de vooravond van Prinsjesdag.

Leeg

De briefschrijvers wijzen erop dat de pot voor subsidies voor particuliere kopers of leaserijders van een EV al 35 dagen na de introductie op 1 juli leeg was. Wie dit jaar nog een elektrische auto koopt, kan vanaf 1 januari 2021 aanspraak maken op het budget voor 2021. Dit heet de doorschuifregeling. “In de Tweede Kamer gaan er bij coalitiepartijen CDA en VVD nu stemmen op de regeling te versoberen. Ten eerste staat de doorschuifregeling op de tocht. Als die verdwijnt, dan zal het vanaf dat moment niet langer mogelijk zijn om in enig jaar een elektrische auto aan te schaffen en in aanmerking te komen voor de subsidiepot van het jaar erná. Dat zal leiden tot veel onzekerheid bij consumenten en in de showroom.’’

Achter het net

Daarnaast speelt er volgens de organisaties een ander probleem: particulieren die middels een private lease-constructie een elektrische auto aanschaffen, ontvangen de subsidie van 4.000 euro verspreid over 48 maanden. “Wie in 2020 het leasecontract aangaat, krijgt in 2020 dus slechts een klein deel van het subsidiebedrag. De rest van het budget (4.000 euro min de uitgekeerde maandbedragen in 2020) vloeit terug naar de staatskas. Daardoor kan niet het hele subsidiebudget over de jaren heen voor elektrische auto’s worden gebruikt. Concreet: het budget voor 2021 zou hierdoor in de praktijk niet 17 miljoen bedragen, maar 17 miljoen minus de verplichtingen aan private leaserijders uit 2020 én min de doorgeschoven aanvragen uit 2020. Nieuwe aanvragers dreigen achter het net te vissen.’’

Herstel

Het FET roept de minister daarom op om de regeling niet uit te kleden, zodat de ingezette groei van de particuliere markt voor elektrische auto’s kan worden doorgezet. “Bovendien kan de regeling bijdragen aan een spoedig en groen herstel van onze economie. De sector kan deze steun in de rug nú goed gebruiken”, aldus het FET in de brandbrief. Verder verzoeken de partijen om snel duidelijkheid te verschaffen aan de sector en de aanvragers van wie de aanvraag is doorgeschoven naar 2021.