55 procent koopt elektrische auto vanwege milieu

Milieuoverwegingen spelen bij Nederlandse consumenten een grote rol in de overweging om elektrisch te gaan rijden. Het gebrek aan laadpunten en hoge prijzen zijn vooralsnog de belangrijkste obstakels voor een snelle transitie, blijkt uit onderzoek van laadpalenleverancier EVBox.

Elektrische auto’s zijn volgens 45 procent van de Nederlanders een goede oplossing voor klimaatverandering. 55 procent van de consumenten, die overwegen een elektrische auto te kopen, zegt dat milieuoverwegingen hiervoor de belangrijkste beweegredenen zijn. Dit blijkt onder meer uit de EVBox Mobility Monitor, het jaarlijkse marktonderzoek van EVBox naar de adoptie van elektrische auto’s en eventuele barrières hiervan. Dit onderzoek werd samen met Ipsos uitgevoerd onder 3600 respondenten uit zes verschillende Europese landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Een groot deel van de Nederlanders (51 procent) ziet klimaatverandering als een persoonlijke zaak. Wanneer we kijken naar de respondenten die al elektrisch rijden of dit overwegen te doen, is dit percentage maar liefst 68 procent. Ruwweg twee derde van de (potentiële) elektrische bestuurders ziet een duidelijk verband tussen elektrisch vervoer en de strijd tegen klimaatverandering.

Barrières

In bijna elk van de zes landen, Noorwegen daargelaten, zijn de twee voornaamste barrières om elektrisch te rijden: de perceptie dat elektrische auto’s nog relatief duur zijn en dat er een gebrek is aan publieke laadpunten. Andere zorgen zijn: de benodigde tijd voor het laden en de perceptie dat de onderhoudskosten van een elektrische auto hoger uitvallen dan die van een brandstofauto. Echter, het leeuwendeel (89 procent) van de huidige elektrische bestuurders in Europa ervaart geen problemen tijdens het laden.

Overheid

Beleid en belastingvoordelen kunnen potentiële elektrische bestuurders in Nederland overtuigen om elektrisch te gaan rijden. 70 procent van deze mensen vindt dat de overheid voorrang moet geven aan beleid ten bate van het milieu. Het doel van de Europese Green Deal wordt door 72 procent van hen als gunstig beschouwd en de helft zegt dat dit de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker maakt.

Loyaal

De huidige bestuurders van een elektrische auto zijn uiterst loyaal als het op elektrisch rijden aankomt: 82 procent zou weer elektrisch kiezen. Terwijl 33 procent van de respondenten die (nog) niet elektrisch rijdt, aangeeft mogelijk naar elektrisch te willen overstappen. De perceptie dat een elektrische auto in een hogere prijsklasse zit, vormt voor hen de grootste barrière (56 procent).

Drijfveren

Om ervoor te zorgen dat meer mensen elektrisch gaan rijden, blijkt uit het onderzoek dat er meer overheidsbeleid met het oog op milieu, meer (snel)laadpunten in Europa en meer betaalbare elektrische automodellen moeten komen. Dit zijn de grote drijfveren om de overgang naar elektrisch te versoepelen en zo een duurzame toekomst tegemoet te gaan.

55 procent koopt elektrische auto vanwege milieu - Automobielmanagement.nl

55 procent koopt elektrische auto vanwege milieu

Milieuoverwegingen spelen bij Nederlandse consumenten een grote rol in de overweging om elektrisch te gaan rijden. Het gebrek aan laadpunten en hoge prijzen zijn vooralsnog de belangrijkste obstakels voor een snelle transitie, blijkt uit onderzoek van laadpalenleverancier EVBox.

Elektrische auto’s zijn volgens 45 procent van de Nederlanders een goede oplossing voor klimaatverandering. 55 procent van de consumenten, die overwegen een elektrische auto te kopen, zegt dat milieuoverwegingen hiervoor de belangrijkste beweegredenen zijn. Dit blijkt onder meer uit de EVBox Mobility Monitor, het jaarlijkse marktonderzoek van EVBox naar de adoptie van elektrische auto’s en eventuele barrières hiervan. Dit onderzoek werd samen met Ipsos uitgevoerd onder 3600 respondenten uit zes verschillende Europese landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Een groot deel van de Nederlanders (51 procent) ziet klimaatverandering als een persoonlijke zaak. Wanneer we kijken naar de respondenten die al elektrisch rijden of dit overwegen te doen, is dit percentage maar liefst 68 procent. Ruwweg twee derde van de (potentiële) elektrische bestuurders ziet een duidelijk verband tussen elektrisch vervoer en de strijd tegen klimaatverandering.

Barrières

In bijna elk van de zes landen, Noorwegen daargelaten, zijn de twee voornaamste barrières om elektrisch te rijden: de perceptie dat elektrische auto’s nog relatief duur zijn en dat er een gebrek is aan publieke laadpunten. Andere zorgen zijn: de benodigde tijd voor het laden en de perceptie dat de onderhoudskosten van een elektrische auto hoger uitvallen dan die van een brandstofauto. Echter, het leeuwendeel (89 procent) van de huidige elektrische bestuurders in Europa ervaart geen problemen tijdens het laden.

Overheid

Beleid en belastingvoordelen kunnen potentiële elektrische bestuurders in Nederland overtuigen om elektrisch te gaan rijden. 70 procent van deze mensen vindt dat de overheid voorrang moet geven aan beleid ten bate van het milieu. Het doel van de Europese Green Deal wordt door 72 procent van hen als gunstig beschouwd en de helft zegt dat dit de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker maakt.

Loyaal

De huidige bestuurders van een elektrische auto zijn uiterst loyaal als het op elektrisch rijden aankomt: 82 procent zou weer elektrisch kiezen. Terwijl 33 procent van de respondenten die (nog) niet elektrisch rijdt, aangeeft mogelijk naar elektrisch te willen overstappen. De perceptie dat een elektrische auto in een hogere prijsklasse zit, vormt voor hen de grootste barrière (56 procent).

Drijfveren

Om ervoor te zorgen dat meer mensen elektrisch gaan rijden, blijkt uit het onderzoek dat er meer overheidsbeleid met het oog op milieu, meer (snel)laadpunten in Europa en meer betaalbare elektrische automodellen moeten komen. Dit zijn de grote drijfveren om de overgang naar elektrisch te versoepelen en zo een duurzame toekomst tegemoet te gaan.