Consument heeft steeds meer inzicht in laadtarieven

Aanbieders van laadpassen en laadpalen bieden de consument steeds meer transparantie over de prijs van elektrisch laden. Dat geldt zowel voor informatie via de websites als via apps. Een groot aantal aanbieders van laadpassen en laadpalen voldoet dan ook aan de geldende wetgeving.

Dat staat in een bericht van de Autoriteit Consument & Markt ACM. Van de aanschaf van een laadpas tot en met de factuur van de laadsessie moet het duidelijk zijn voor de gebruiker wat de prijs is. Aanbieders van laadpalen en laadpassen waren volgens de ACM vaak onvoldoende transparant over de prijs, terwijl ze dat volgens de wetgeving op de consumentenbescherming wel moeten zijn. Daarom heeft de ACM deze aanbieders afgelopen najaar opgeroepen om de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen en daarbij aangekondigd dat zij vanaf 1 december 2020 zou gaan controleren of partijen zich aan de regels houden.

Verbetering

Uit de controle blijkt dat er sinds die oproep een duidelijke verbetering is opgetreden. Een deel van de laadpasaanbieders heeft de prijsinformatie verplaatst van hun website naar een app. Daarom heeft de ACM ook deze apps gecontroleerd. Ook hier is de prijsinformatie voorafgaand aan het laden voor consumenten duidelijker geworden.

Sanctie

Een groot deel van de laadpasaanbieders voldoet op dit moment aan de voorschriften. De ACM heeft geconstateerd dat een beperkt aantal app-aanbieders nog niet volledig voldoet aan de wetgeving. Zo is niet altijd duidelijk of de prijs inclusief of exclusief een bepaalde opslag of transactiekosten is. De ACM heeft deze app-aanbieders opgedragen dit uiterlijk eind juni 2021 aan te passen. Doen zij dit niet, dan kan de ACM overgaan tot een sanctie, zoals een boete of een last onder dwangsom.

Zonder laadpas

Daarnaast signaleert de ACM dat consumenten vaak nog niet zonder laadpas kunnen laden, terwijl die mogelijkheid er volgens de regelgeving wel moet zijn. De ACM krijgt per 1 juli 2021 handhavingsbevoegdheden voor de prijsinformatie over laden zonder laadpas. De ACM blijft deze sector de komende tijd monitoren en vraagt consumenten een melding te doen bij het loket ACM ConsuWijzer als zij voorafgaand aan het opladen van hun auto niet goed geïnformeerd worden over de prijs die zij gaan betalen.

Lees ook:
GO Sharing: ‘Nederland is perfect geschikt voor elektrische deelauto’s’

Consument heeft steeds meer inzicht in laadtarieven - Automobielmanagement.nl

Consument heeft steeds meer inzicht in laadtarieven

Aanbieders van laadpassen en laadpalen bieden de consument steeds meer transparantie over de prijs van elektrisch laden. Dat geldt zowel voor informatie via de websites als via apps. Een groot aantal aanbieders van laadpassen en laadpalen voldoet dan ook aan de geldende wetgeving.

Dat staat in een bericht van de Autoriteit Consument & Markt ACM. Van de aanschaf van een laadpas tot en met de factuur van de laadsessie moet het duidelijk zijn voor de gebruiker wat de prijs is. Aanbieders van laadpalen en laadpassen waren volgens de ACM vaak onvoldoende transparant over de prijs, terwijl ze dat volgens de wetgeving op de consumentenbescherming wel moeten zijn. Daarom heeft de ACM deze aanbieders afgelopen najaar opgeroepen om de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen en daarbij aangekondigd dat zij vanaf 1 december 2020 zou gaan controleren of partijen zich aan de regels houden.

Verbetering

Uit de controle blijkt dat er sinds die oproep een duidelijke verbetering is opgetreden. Een deel van de laadpasaanbieders heeft de prijsinformatie verplaatst van hun website naar een app. Daarom heeft de ACM ook deze apps gecontroleerd. Ook hier is de prijsinformatie voorafgaand aan het laden voor consumenten duidelijker geworden.

Sanctie

Een groot deel van de laadpasaanbieders voldoet op dit moment aan de voorschriften. De ACM heeft geconstateerd dat een beperkt aantal app-aanbieders nog niet volledig voldoet aan de wetgeving. Zo is niet altijd duidelijk of de prijs inclusief of exclusief een bepaalde opslag of transactiekosten is. De ACM heeft deze app-aanbieders opgedragen dit uiterlijk eind juni 2021 aan te passen. Doen zij dit niet, dan kan de ACM overgaan tot een sanctie, zoals een boete of een last onder dwangsom.

Zonder laadpas

Daarnaast signaleert de ACM dat consumenten vaak nog niet zonder laadpas kunnen laden, terwijl die mogelijkheid er volgens de regelgeving wel moet zijn. De ACM krijgt per 1 juli 2021 handhavingsbevoegdheden voor de prijsinformatie over laden zonder laadpas. De ACM blijft deze sector de komende tijd monitoren en vraagt consumenten een melding te doen bij het loket ACM ConsuWijzer als zij voorafgaand aan het opladen van hun auto niet goed geïnformeerd worden over de prijs die zij gaan betalen.

Lees ook:
GO Sharing: ‘Nederland is perfect geschikt voor elektrische deelauto’s’