In de campagne beweerde Kwik-Fit aanvankelijk dat de merkenbeurt bij Kwik-Fit "altijd 30% goedkoper" is dan bij de merkdealer. In dat verband gebruikte zij ook de beeldmerken/logo’s van de autofabrikanten en suggereerde zij, door het gebruik van de woordmerken van de fabrikanten in combinatie met het begrip "onderhoudsbeurt", dat de door Kwik-Fit uitgevoerde onderhoudsbeurt exact gelijk is aan het officiële merkonderhoud waarvoor de consument bij de merkdealer terecht kan.

In eerste instantie meende Kwik-Fit aan juridische maatregelen te kunnen ontkomen door haar campagne te wijzigen en te stellen dat de door haar uitgevoerde merkenbeurt "tot 30% goedkoper" is dan die van de merkdealer en het gebruik van de beeldmerken te staken. RAI Vereniging en de autofabrikanten en -importeurs namen daarmee geen genoegen. Zij vonden dat het gebruik van hun woordmerken in combinatie met het begrip "onderhoudsbeurt" ten onrechte de suggestie wekte dat de door Kwik-Fit uitgevoerde onderhoudsbeurten exact gelijk waren aan die van het merk. Verder vonden de autofabrikanten en -importeurs dat de claim dat de Kwik-Fit-merkenbeurt "tot 30% goedkoper" is ten onrechte suggereert dat Kwik-Fit in alle gevallen goedkoper is. Uit door hen uitgevoerd extern onderzoek was evenwel gebleken dat Kwik-Fit in een significant aantal gevallen juist duurder is dan het merkkanaal.

Kwik-Fit heeft het niet op een juridische procedure willen laten aankomen en ervoor gekozen niet langer te adverteren met het feit dat haar onderhoudsbeurten tot 30% goedkoper zijn. Bovendien heeft zij het gebruik van de woordmerken van de autofabrikanten in combinatie met het begrip "onderhoudsbeurt" gestaakt. Zij spreekt nu uitsluitend nog van "de Kwik-Fit-merkenbeurt".

Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan naar andere aanbieders met vergelijkbare publiciteitscampagnes. Als ook die blijken het publiek te misleiden, zal RAI Vereniging opnieuw overwegen of juridische maatregelen moeten worden genomen.