Vergeleken met het rampjaar 2009 (slechts 387 duizend nieuwe auto’s) verkocht werden, brengen deze vooruitzichten een welkome verbetering van de winstgevendheid van de autodealers met zich mee. Bij het bereiken van een half miljoen auto’s is de Nederlandse automarkt weer terug op het niveau van vóór de jongste crisis; in 2007 werd het half miljoen voor het laatst overschreden met een jaartotaal van ruim 504 duizend stuks. Overigens zijn deze cijfers nog ver verwijderd van topjaar 1999 waarin de verkoopteller bijna 612 duizend stuks aantikte.

Aumacon stelt nu dat één van de belangrijkste impulsen voor de verder groei in 2011 wordt gevormd door het regeerakkoord van Rutte 1, waarin een continuering van het fiscale stimuleringsbeleid wordt bevestigd. Directeur Clem Dickmann: "Dat geeft veel rust. Dat gevoegd bij de zich voorzichtig herstellende economie en er is alle aanleiding om weer aan jaarvolumes beginnend met een vijf te gaan denken." In dertien van de afgelopen veertig jaren werden meer dan vijfhonderdduizend nieuwe auto’s verkocht.   

Anders dan ons omringende landen heeft Nederland ook niet te kampen met de naweeën van de sloopregeling. Dickmann: "Onze sloopregeling was grotendeels weggegooid geld, het heeft zowel het milieu als de nieuwverkopen een te verwaarlozen effect bezorgd. De keerzijde is wel dat we nu niet – zoals in Duitsland – te kampen hebben met een dramatische neergang. Sterker nog, toen de regeling eenmaal was afgelopen begon de markt juist aan te trekken."

Aumacon ziet voor het komende jaar – naast de gestaag toenemende particuliere markt – met name extra groeikansen in het zakelijke segment. "Zowel de dienstverlening als de industrie noteren betere vertrouwensindices. Wij verwachten dat de verkoopverbetering zich al direct in het eerste kwartaal duidelijk zal gaan manifesteren in de verhoogde afname van lease- en verhuurbedrijven. Nieuw daarbij zal de invloed van elektrische auto’s zijn, waarvan wij verwachten dat er in 2011 zo’n tweeduizend aan ons wagenpark zullen worden toegevoegd."  

Dat andere instanties – zoals enkele banken en belangenclubs – zonder uitzondering op lagere prognoses uitkomen wijt Dickmann vooral aan de politieke lading die dergelijke onderschattingen in zich dragen. "Onze prognoses zijn onafhankelijk tot stand gekomen en worden zo vaak als nodig bijgesteld." De Aumacon-prognoses worden steeds uitgesplitst naar afnemersgroep, brandstofsoort en modelsegment. Dickmann: "Daarmee zijn onze prognoses volledig transparant."  

 

Zie aumacon.nl

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding