De toename is vooral te danken aan de voortschrijdende digitalisering van de gegevensverstrekking. De overheid raadpleegt de informatie natuurlijk zelf, maar ook de voertuigbranche, verzekeraars en het publiek. Zo stond de teller voor de politie, het ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken op bijna 244 miljoen (2009: 243 miljoen) bevragingen. De voertuigbranche heeft 272 miljoen (2009: 243 miljoen) keer gegevens opgehaald, de Belastingdienst en Douane en het publiek deden dat ieder 30 miljoen (2009: respectievelijk 27 en 37 miljoen) keer. Het digitale jaarverslag is in te zien via de site.
De RDW zet zich in om één van de kernpunten van het kabinetsbeleid, administratieve lastenverlichting, te realiseren. Onder meer door verdere digitalisering van diensten in 2010. Voorbeelden zijn het maken van keuringsafspraken. Voorheen werd dat per keuringsstation geregeld. Nu kan iedereen via de website van de RDW zien waar er plaats is en zijn eigen afspraak maken bij een keuringsstation naar keuze. Dat is efficiënter voor zowel de klanten als de RDW-keuringsstations. Het bespaart kosten en is tijdwinst voor iedereen. Ook het schorsen van voertuigen kan sinds 2010 online en is kostenbesparend, aldus de RDW.
Financieel is het jaar 2010 voor de RDW een jaar van herstel geweest. Er was een tekort begroot van zeven miljoen euro maar dat is omgezet in een overschot van drie ton. Dit komt vooral dankzij het onverwacht snelle herstel van de autoverkopen in Nederland, verklaart de RDW.