Met  555.920 zijn de nieuwverkopen van personenauto’s in 2011 ruim vijftien procent hoger uitgekomen dan in 2010. Een ongekend hoog aantal als we de economische situatie in ogenschouw nemen, meent het economisch bureau van de bank. De afgelopen dertig jaar zijn de verkopen zelfs maar driemaal substantieel hoger geweest.  De stevige groei van de verkoop van kleine auto’s heeft er toe geleid dat de gemiddelde verkoopprijs van nieuwe personenauto’s met vijftien procent is gedaald de afgelopen vijf jaar. Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag op de omzet en het rendement van autodealers. Om eenzelfde omzet te genereren moeten er structureel meer auto’s worden verkocht. Voor het rendement geldt feitelijk hetzelfde. Op de verkoop van een kleine auto zit nu eenmaal een lagere marge. Dat bij een groei van de verkopen met vijftien procent  een omzetgroei van circa vijf procent en een rendement van beneden de één procent wordt gerealiseerd, is teleurstellend.

Tot 1 juli 2012 zullen de gunstige fiscale stimuleringsmaatregelen nog onverkort van kracht blijven. Zowel voor particulieren als voor leaserijders zal het aantrekkelijk zijn voor die datum tot aanschaf van een nieuwe auto over te gaan. Dit naar voren halen van aankopen zal in de tweede helft van 2012 leiden tot lagere verkoopaantallen. In het basisscenario van de bank, waarin zij uitgaan van een zich niet verder verdiepende Europese schuldencrisis, is de verwchting dat de nieuwverkopen op circa 490 duizend uitkomen. Een crash van de verkopen zoals in 2009 wordt daarmee niet verwacht. Voor de omzet verwacht ABN AMRO een daling met circa vijf procent. Het verbeteren van het rendement is een lastige zaak. Aan de kostenkant is ten tijde van de crisis in 2009 al veel gedaan. De marges op nieuwverkopen liggen deels in handen van de importeurs die vooral sturen op volume. Ook door de verdergaande trend van downsizing, lijkt er nauwelijks ruimte om bij de nieuwverkopen extra marge te winnen. De enige echte structurele oplossing om te komen tot gezonde rendementsniveaus, is een verdere vermindering van het aantal verkooppunten.

ABN AMRO prognose autoretail

 

2009

2010

2011

2012

Omzet Autoretail

-13,2%

6%

5%*

-5%*

Verkopen (x 1000)

387

483

556

490*