Over de eerste vier maanden van dit jaar komt de automarkt in België daarmee cumulatief uit op een bescheiden daling met 0,17 procent. Autofederatie Febiac stelt ‘dat duidelijk is dat de automarkt een vergelijkbaar niveau haalt als in 2013.’ Bij lichte bedrijfsvoertuigen is het plaatje somberder met een daling van bijna dertien procent in april waarmee nu over het jaar tot 1 mei genomen een min van 1,4 procent verschijnt.  De afzet van zwaardere vrachtwagens en bussen trekt echter weer flink aan. Bij bedrijfsvoertuigen tot 16 ton kwam over vier maanden gezien een plus van bijna negen procent uit de bus wat oploopt tot 33 procent groei bij nog zwaardere voertuigen. De Belgische markt voor autobussen laat over die periode een groei van ruim 14 procent zien.