De gunstige bijtelling zal zeker een rol hebben gespeeld bij het hoge tevredenheidscijfer, maar het lijkt aannemelijk dat de rijeigenschappen van plug-in hybrides de berijders ook wel degelijk kunnen bekoren. "Relatief vaak geven berijders van een phev aan  opnieuw te zullen kiezen voor een auto met een (semi-)elektrische aandrijving", weet onderzoeker Eric Vousten. "Dit lijkt voor de acceptatie van de elektrische en de semi-elektrische aandrijvingen positief."
De attractiviteit van e-auto’s blijkt best groot, getuige de attractiviteitsindex die ook in het NZO is opgenomen.  Helemaal bovenaan deze indexlijst staat immers de Tesla. "Van de deelnemers aan het onderzoek zei 0,1 procent nu over een Tesla te beschikken maar  1,5 procent van de deelnemers zei bij de volgende gelegenheid een Tesla te zullen kiezen. Dat is nogal een sprong voorwaarts."Bijna drie procent zegt een Mitsubishi te zullen kiezen en bijna veertien(!)  procent zegt een Volvo te zullen kiezen." Volvo staat er qua attractiviteit onder de zakenautorijders op het moment dus erg goed op, zo blijkt uit het NZO dat is gehouden onder vierduizend zakenautorijders. Volvo heeft  in Nederland ook nog eens de Zakenauto van het Jaar-prijs gewonnen met de V60.   

Over het brandstofverbruik van hybride auto’s zijn de meningen verdeeld. De discussie blijft actueel: de (plug-in) hybride is niet zo zuinig als verwacht, de plug-in hybride wordt verkeerd ingezet, de berijder maakt veel ter weinig gebruik van het stopcontact. "We hebben daarom een aantal aspecten van gebruik en laadgedrag van de berijders nader onderzocht", aldus Vousten.  "De respondenten zeggen best ver met de auto te rijden, gemiddeld komt het op 101 kilometer per dag, waarvan 39 kilometer elektrisch.  Ruim veertig procent van de respondenten rijdt gemiddeld per dag meer dan honderd kilometer.  Je kunt je afvragen of bij dergelijke hoge kilometrages een phev wel voldoende efficiënt is, dus de juiste keuze is vanuit milieu- en kostenoogpunt."  

In 72 procent van de gevallen wordt minimaal één maal per dag op het huisadres geladen en in 64 procent van de gevallen minimaal één maal per dag op het werkadres. Van de respondenten die minimaal één maal per dag laden doet veertig procent dat óf alleen thuis óf alleen op het werk. "Er zou een grote winst te behalen zijn door te stimuleren of te faciliteren dat in plaats van één maal per dag twee maal per dag wordt opgeladen. Het aantal elektrische kilometers wordt dan verdubbeld", berekent  Vousten.  "Aan de andere kant, maar liefst een kwart van de respondenten met een phev laadt niet elke dag de accu op. En dertien procent, dus één op de acht berijders, laadt de accu zelfs bijna nooit op. Die hebben de auto dus puur en alleen voor de lage bijtelling."  Van andere openbare oplaadpunten wordt overigens nauwelijks gebruikgemaakt, zo blijkt ook uit het onderzoek. Het NZO is een initiatief van de partners Automobiel Management, RDC | Centraal Bureau Mobiliteit Informatie en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Download gratis het NZO 2014  

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding